Tone Lise Øvrum

Kontorsjef / nestleder

tonelise@hvitebusser.no

Utdannelse innen Organisasjon og Ledelse, Prosjektledelse, Media og Kommunikasjon, Data og Markedsføringsøkonomi med Styring, Organisasjon og Ledelse samt Holocaust og Menneskeverd.

Ansatt siden mars 1997.

Hun kan også være å finne som reiseleder i perioden september/oktober.

Utviklet av: Folkebadet.no