Kvinnedagen – en holdningskamp

Publisert: 8. mars 2018 av: hvitebusser

Aldri før har kvinner i Norge vært nærmere likestilling enn i dag. Andelen som jobber deltid er på sitt laveste noensinne, antallet kvinnelige ledere er på sitt høyeste noensinne og forskjellene mellom kvinner og menns gjennomsnittslønn har minket fra 2015 til 2017.

I følge Global Gender Gap Report 2017 er Norge i dag på 2. plass blant alle verdens land, tett bak Island. Det er grunn til å feire, men også grunn til fortsatt å markere kvinnedagen. Forskjellene er der fortsatt.

#metoo-kampanjen viser til fulle at vi har en vei å gå for å få til reell likestilling. Seksuell trakassering og undertrykkelse skjer i alle lag, på alle arbeidsplasser og på tvers av yrkesgrupper. Slik trakassering er overgrep på enhver kvinnes selvsagte menneskeverd. Det har derfor vært rystende og direkte vondt å se at sentrale samfunnstopper, som i sine verv er satt til å vokte helt sentrale prinsipper for vårt rettssamfunn, har brukt sine maktposisjoner til undertrykkelse og seksuelle overgrep.

Ingen ante vel at Alyssa Milano sitt initiativ i oktober i fjor om å be kvinner skrive #metoo om de hadde opplevd seksuell trakasering. Effekten har vært enorm, ikke minst i den vestlige verden. Omfanget av dette initiativet har til fulle vist at dette har vært, og er, et stort samfunnsproblem som har fått lov til å eksistere fordi ingen har våget å snakke om det. Eller ikke blitt trodd når de har snakket om det. Eller blitt bevisst dysset ned. Noe som i seg selv er et demokratisk problem.

Fortellingen om brudd på menneskeverdet gjelder også for alle de kvinnene som urettmessig sitter i fangenskap. Disse satt i Auschwitz.

8. mars har alltid vært en holdningskamp. Først for å fjerne fordummende holdninger om at kvinner har dårligere forutsetninger enn menn i arbeidslivet, i akademia osv. Mange av disse holdningene er i dag borte, takket være kvinners aktive kamp gjennom mer enn 100 år. Global Gender Gap rapporten viser at det fortsatt er en jobb å gjøre for at likestillingen skal være reell. #metoo-kampanjen har vært en formidabel fornying av likestillingsarbeidet. Håpet er at den vil føre til reelle endringer og gjøre at vil kommer stadig nærmere en reell likestilling.

Selv om vi har mye arbeid for at likestillingen skal være 100% i landet vårt, er det viktig å minne om at kvinnenes situasjon er svært mye vanskeligere i mange land. I enkelte land er utdanning ikke en selvfølgelig rettighet for kvinner. I noen land må kvinner ha en mannlig verge for å foreta viktige beslutninger i livet. En så enkel sak som å kjøre bil er enkelte steder forbudt for kvinner. #meeto kampanjen er fraværende i svært mange land i verden.

Kvinnefrigjøring er en agenda som gjelder alle kvinner. I alle land. At vi i den vestlige del av verden har kommet langt, skaper optimisme. Da vil det være mulig for kvinner i andre land også å komme langt.

Det er all grunn til å markere dagen!

Utviklet av: Folkebadet.no