Menneskerettighetserklæringen 70 år

Publisert: 10. desember 2018 av: Ole Johnny Hansen

 

Verden var vantro vitner da sovjetiske allierte friga fangene fra utallige konsentrasjons- og utryddelsesleirer. Overgrepene var ufattelige. Soldatene ble møtt av syke, utsultede, døende og døde mennesker. Hitlerregimets ekstreme overgrep mot sivilbefolkning og minoritetsgrupper under 2. verdenskrig var, og er fortsatt, ufattelig.

Sjokket gikk raskt over i handling. 10. desember 1948 samlet hele 44 land seg om det viktigste dokumentet kanskje noensinne; «Verdenserklæringen om menneskerettigheter».

Menneskerettighetserklæringen tok mål av seg å forme noen universelle lover som skulle danne fundamentet for den nye organisasjonen, Forente Nasjoner, sitt viktige arbeid for å sikre alle mennesker grunnleggende rettigheter.

Erklæringen lyder slik:

Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,

da tilsidesettelsen av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål,

da det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse,

da det er nødvendig å fremme utviklingen av vennskapelige forhold mellom nasjonene,

da De forente nasjoners folk i Pakten på ny har bekreftet sin tro på grunnleggende menneskerettigheter, på menneskets verdighet og verdi og på like rettigheter for menn og kvinner og har besluttet å arbeide for sosialt framskritt og bedre livsstandard under større frihet,

da medlemsstatene har forpliktet seg til i samarbeid med De forente nasjoner å sikre at menneskerettighetene og de grunnleggende friheter blir allment respektert og overholdt,

da en felles forståelse av disse rettigheter og friheter er av den største betydning for å virkeliggjøre denne forpliktelse,

kunngjør generalforsamlingen nå denne verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet.

Menneskerettighetene er samlet i 30 artikler, der artikkel 1 danner grunnlag for forståelsen av de resterende 29:

Artikkel 1. Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

Dette er selve fundamentet også for Hvite Busser når vi sender ut tusener av ungdom på skoletur hvert år. Vi viser klassene hva som skjedde i konsentrasjonsleirene. Og vi gjør det for at alle skal forstå hvor galt det kan gå når holdningen er at alle mennesker ikke er like verdige.

Utviklet av: Folkebadet.no