Et viktig bidrag for å oppfylle gratisprinsippet om at alle skal med Regjeringen vil gi tilskudd til Hvite Busser turer |

Regjeringen vil gi tilskudd til Hvite Busser turer

Publisert: 17. desember 2018 av: Ole Johnny Hansen

Det er en stor glede å lese at regjeringen har bevilget penger for å støtte holdningsskapende turer. i statsbudsjettet står det «midler som klasser kan søke på for å dekke inntil 1/3 av utgiftene til skoleturer i regi av «Hvite Busser» el, som en del av stratgi mot antisemittisme fra skoleåret som starter i august 2019″.

Dette vil helt klart gjøre det lettere for foreldrene og elever som står på med dugnader for å gi klassen anledning til å reise med de hvite bussene. Dette er penger som skolene kan søke om, der tilskuddet skal kunne dekke opp til 1/3 av kostnadene.

Det vil komme nærmere retningslinjer på hvordan man kan søke på disse midlene, og hvor man skal rette søknaden.

Denne økonomiske støtteordningen er et viktig signal om at skoleturene anses å ha stor betydning for å bygge gode holdninger blant ungdom. I Hvite Busser kaller vi det «holdningsberedskap».

Denne økonomiske støtteordningen vil kunne få stor betydning for at kravene i Gratisprinsippet om at alle skal være med, vil bli oppfylt, uavhengig av om familiens økonomi er god eller ikke.

Utviklet av: Folkebadet.no