Skolene markerer Holocaustdagen 2018

Publisert: 25. januar 2018 av: hvitebusser

Høsten 1944 var allierte styrker på full fart inn i det tyske riket. Sovjetiske soldater fra øst. De vestlig allierte fra vest. Heinrich Himmler ga ordre om at leirene i øst skulle tømmes for fanger. SS ville slette sporene i leirene. Det var starten på dødsmarsjene som skulle koste rundt 250 000 mennesker livet frem til krigens slutt. Frigjøringen av leirene avdekket nazistenes enorme grusomheter mot millioner av fanger.

I Auschwitz-Birkenau ble gasskamrene og krematoriene sprengt. I januar 1945 ble 66 000 fanger ført bor. Da leirkomplekset ble befridd av Den røde armé 27. januar, fant soldatene noen tusen gjenværende fanger.

I 2005 vedtok FNs generalforsamling at nettopp frigjøringsdagen for Auschwitz-Birkenau skal være den internasjonale minnedagen for Holocaust. Lørdag 27. januar markeres Holocaustdagen også i vårt eget land, nærmere bestemt på Akershuskaia i Oslo, med representanter for kongehus og regjering, i tillegg til en lang rekke representanter fra offentligheten og engasjerte tilskuere. Samtidig markeres dagen også en rekke andre steder i landet.

Det er all grunn til å bruke dagen til en minnemarkering. Holocaust står frem som det mørkeste kapittelet i verdens historie. Overgrepene, drapene, torturen, fornedrelsen og volden er umulig å fatte fullt ut. Og vanskelig å forstå. Hvordan kunne det skje? Hvordan kan mennesker bli så ufattelig grusomme mot hverandre? Spørsmålene skaper mye undring. Det finnes antagelig noen svar. Dessverre er noe av svaret at dette kan skje igjen. Derfor er det viktig å skape gode læringsprosesser der ungdom kan bevisstgjøres til ikke å gjøre samme feil om igjen i fremtiden. For at det skal kunne skje må ungdommen «kjenne på» historien. Gjøre den levende og personlig.

Det er derfor med stor glede at Holocaustsenteret og Jødisk Museum i år har gått sammen om et læringsprogram for skoleelever i hele landet. For å minnes ofrene for nazistenes folkemord skal elevene jobbe med sitt lokalmiljø, eller jobbe med digitale kart for å lete frem historier knyttet til det norske Holocaust i sin del av landet.

Hele 773 jødiske personer ble sendt ut av Norge under okkupasjonen. Kun 38 overlevde. De var geografisk spredd ut over hele Norge, og sannsynligheten er derfor stor for at man vil finne spor etter noen av disse jødene i elevenes eget nære miljø. Målet er både å bevisstgjøre elevene i sin lokale historie knyttet til Holocaust i Norge, og å få innblikk i Holocausts utstrekning i Norge.

Slike undervisningsopplegg bør utvikles og brukes av langt flere enn i dag. De høyreekstreme kreftene i den vestlige verden øker, og med den øker nasjonalismen, fremmedfiendtligheten og hatet. Det er sterke krefter. Som lett kan bli negative og destruktive. Det er all grunn til å advare. Historien viser hva slike krefter kan utløses igjen. Derfor har Holocaust aktualitet i vår egen tid. Derfor bør Holocaustdagen markeres over hele Norge og i alle skoler.

På Holocaustsenterets hjemmesider finner man en nærmere beskrivelse av undervisningsopplegget: http://www.hlsenteret.no/undervisning/holocaustdagen/holocaustdagen-2018/

 

 

Utviklet av: Folkebadet.no