Veiviseren og formidleren fyller 93 år

Publisert: 14. august 2017 av: hvitebusser

Bernt Henrik Lund er tidsvitnet som utrettelig jobber for at nye generasjoner skal bli nye tidsvitner så historien ikke gjentar seg. 14.august fyller veiviseren, krigshelten, pasifisten byråkraten og politikeren 93 år.

”Glem James Bond, gi oss Bernt.” Disse ordene ble ytret av elever ved Tveten ungdomsskole i Porsgrunn da de var på reise med Bernt til Sachsenhausen og Ravensbrück vinteren 2015. Rank og rett i ryggen fortalte og formidlet Bernt historien sin fra årene i tysk fangenskap under den andre verdenskrig. Nok en gang ble unge mennesker grepet og preget av det han fortalte. Ingen møter Bernt uten at det setter varige spor.

”Dere vil få et ansvar. Det er noen som benekter at det dere har sett, virkelig har skjedd. Nå er det deres oppgave å fortelle sannheten.

Ordene fra en som har opplevd ydmykelsen, fortvilelsen og det grusomme i å bli frarøvet friheten er sterke. Og de er like aktuelle i dag som dagen de ble uttalt. Bernts enkle budskap er at historien ikke må gå i glemmeboka, og at den ikke må gjentas. Å være på tur med Bernt og Hvite Busser påvirker, preger og på mange måter forandrer deg som menneske. På en god måte. Siden hans første tur som tidsvitne har han deltatt og formidlet på mer enn 200 turer i regi av Stiftelsen Hvite Busser.

Fra fri til fange

Bernt Henrik Lund ble født i Oslo torsdag 14.august i 1924. Foreldrene var engasjert i politikk, og de var engasjert i flyktningarbeid. Da Hitler kom til makten i 1933, opplevde Bernt at det stadig kom folk fra Tyskland til familiens hjem i Oslo. Det var mennesker som trengte hjelp, og den hjelpen fikk de hjemme hos familien Lund.

Da krigen brøt ut i 1940, ble Bernt vitne til kampene som foregikk. Selv var han fra en familie med pasifister, så for den da 16 år gamle gutten var det aldri aktuelt å føre krig med våpen i hånden. Men han forsto at det var andre måter å drive krigføring på.

I 1941 fikk Bernt sitt første møte med illegalt arbeid. Sammen med venner hørte han på nyhetssendinger fra London i skjul i et drivhus. Nyhetene de hørte på radioen skrev de ned, og distribuerte til postkassene i nabolaget. Ni måneder seinere ble de tatt av okkupantmakten.  Bernt var 17 år gammel, og ble satt i fangenskap på Grini. Det gjorde inntrykk.

– Fra en tilværelse som en relativt sorgløs syttenåring og så plutselig sitte på en enecelle var det var vel egentlig det største sjokket jeg opplevde. For forskjellen mellom å være fri å være fange er egentlig en ganske drastisk forskjell. Å være frarøvet den friheten en har, en kan nesten ikke forestille seg hva frihetsberøvelse betyr og særlig i en slik alder. Det gjorde et voldsomt inntrykk, har Bernt sagt tidligere.

Sang på vei til fangenskap

En marsdag i 1944 hørte Bernt at navnet hans ble ropt opp. Beskjeden var at han skulle fraktes til konsentrasjonsleir i Tyskland. Kun få dager seinere ble han fraktet fra Grini til Akershus festning og videre med skip til Stettin og derfra med tog til Sachsenhausen

– Jeg husker da vi satt på toget inn til Oranienburg hvor Sachsenhausen lå. Vi satt i en avsperret del av toget med tyske fangevoktere på alle sider, og da sang vi! Vaktene våre trodde vi var gærne, det var jo helt utrolig at folk kunne sitte og synge på vei til en konsentrasjonsleir. Dette var jo ikke for det vi var blåøyde men det var en form for å holde humøret oppe i denne situasjonen, har Bernt fortalt om opplevelsene den gang.

Har aldri hatet

I Sachsenhausen møtte Bernt gamle kjente. Blant annet en tysk kommunist som hadde arbeidet som gartner i familiens hjem i Oslo. Av denne tyskeren fikk Bernt beskjed om at han ville gjøre alt som sto i sin makt til å hjelpe Bernt gjennom fangeoppholdet.
Som tidsvitne på reiser sammen med Hvite Busser har Bernt ofte fått spørsmål fra elever om hva han synes om tyskere i dag. Om han hater tyskere. Bernt har aldri hatet tyskere. For den 93 år gamle mannen er det viktig å skille mellom tyskere og Tyskland, og nazister. Han har aldri følt hat.

–Men jeg har følt frykt og forakt, har han ofte svart på elevenes spørsmål.

I et intervju med avisa Varden i 2015, sa Bernt at han ikke synes tiden etter krigen har vært vanskelig. De verste opplevelsene har han klart å fortrenge.

–Å møte ungdom som stiller spørsmål har vært en form for terapi, sa han til avisa.

Viktig budskap

Når Bernt Henrik Lund formidler historien sin til nye generasjoner, forteller han en historie som gir grobunn for økt forståelse og aksept av mennesker som ikke er lik deg selv. Historien er med på å skape dårlige vekstvilkår for hat og ekstremisme.  I en tid der nynazister marsjerer i norske gater og IS terroriserer i både eget og andres land, er budskapet til 93 år gamle Bernt enda viktigere enn tidligere.  For Bernt er historien også en historie om verdivalg. Verdier som fører til holdninger og valg som tar tydelig avstand fra rasisme, terrorisme og angrep på menneskerettigheter.

Når Bernt nå går inn i sitt 93. leveår har han fortsatt et viktig stemme og et viktig budskap å formidle. Han har hatt og har en viktig rolle som samfunnsbygger gjennom mesteparten av sitt liv, og aldri slutter han å videreføre holdninger om fred forsoning og menneskeverd. Gjennom en årrekke har han som tidsvitne reist med Hvite Busser fra Norge til Sachsenhausen utenfor Berlin. En innsats det ikke er mulig å sette en verdi på. Bernt har alltid troen på det gode i folk, og han gir dem sjanse på sjanse.

Gratulerer med dagen, Bernt. Takk for alt du har betydd og fortsatt betyr for veldig mange mennesker i alle aldre som har vært så privilegerte at de har møtt deg på livets vei.

Utviklet av: Folkebadet.no