Reiseledere

Våre temareiseledere er der for å gi dere kunnskap og yte service, og vi har mange av dem. En temareiseleder er med på alle våre turer.

Mange av våre reiseledere er også tilgjengelig for å ta et uforpliktende besøk på din skole.

Preben Dietrichson

Stein Dulsrud

Helge Ljosland

Guri Sommerfelt

Einar Formo

Liv Marit Dalen Goldstein

Olav Nilssen

Marita Nygård

Sidsel Strømnes

Ragnar Grønåsen

Gyrid Eikeland Ziegler

Gabriel Ehrhardt

Anette Krogh

Kristin Pollestad

Wenche Borge

Christian Uhl

Erling Sandford

Solveig Ellingsen

Herman Meier

Øystein Sangesland

Hilde De Boom

Gerda Sviland

Trine Strømme

Ewa Slowikowska-Rogstad

Anny Solveig Larsen

Jorun Kittelsen

Liv Berit Haglund

Kjell-Erik Føreland

Anne Lise Floor

Bjarne Aaserød

Karin Næss

Sissel Heian

Malgorzata (Gosia) Eriksen

Utviklet av: Folkebadet.no