Hvite Bussers pedagogiske opplegg

Hvite Bussers pedagogiske opplegg fokuserer på menneskerettigheter, menneskeverd og antirasisme. Våre reiseledere sørger for en rød tråd gjennom hele reisen, og trekker paralleller mellom tankegods fra andre verdenskrig og dagens samfunn. Vi forbereder gruppene godt før besøk i tidligere konsentrasjonsleire, og setter inntrykkene i en kontekst. Elevene får oppgaver underveis, og refleksjon og undring er viktige bestanddeler. Hvite Busser har lang erfaring med å gjennomføre klasseturer med god balanse mellom læring og sosialt samvær og hygge underveis.
Skrevet av:
Hvite Busser
Publisert: 23. mars 2021

Forberedelser

For at man skal ha best mulig utbytte av klasseturen, kan det være smart å forberede seg. Det kan gi en dybde og forståelse som gjør at reiseopplevelsen blir enda mer verdifull og gjøre sitt til at man får andre perspektiver både før, under og etter turen. Et av våre mål er at alle skal forstå at det de ser og hører av historiske hendelser lett kan skje igjen dersom man ikke er våken, reflektert og bevisst egne holdninger.

Hvite Bussers filmskatt

Underveis på turene viser vi unike dokumentasjonsfilmer hvor vi har intervjuet tidsvitner gjennom nærmere 30 år på veien. Bussen er en annerledes læringsarena og et utmerket supplement til klasseromsundervisning. Vi har også et godt samarbeid med leirene og minnestedene om det pedagogiske opplegget innenfor menneskerettighetsundervisning og demokratiforståelse.

Samarbeid med skolen

Våre oppgaver er basert på kunnskapsløftet og dagens fag- og læreplaner.

Klasseturene med Hvite Busser blir aller best når de er en integrert del av undervisningen i skolen. Vi er midlertid svært glade for alle foreldre som tar initiativ til at ungdommene skal få oppleve den viktige klasseturen – både faglig og personlig.

Skolebesøk

Vi tilbyr verdiseminar i forkant av turen. Kontakt oss for avtale! Vi stiller også gjerne på digitale møter.