Klasseturer til Auschwitz og aktuelle steder i Europa og Norge får statsstøtte. Hvite busser søker for alle sine grupper.

Statsstøtte til klasseturer med Hvite busser

Publisert: 10. august 2020 av: Anja Østegården

Fra skoleåret 2019/2020 har Stortinget vedtatt statsstøtte til klasseturer til Polen og andre reisemål innenfor Hvite bussers konsept. 

Målet er å gi flere ungdommer mulighet til å dra på tur til minnesteder fra andre verdenskrig. Det kan være konsentrasjonsleirer, museer, fangeleirer og andre minnesteder i utlandet eller i Norge. Støtten er en del av handlingsplan mot antisemittisme.

Betingelser

Målgruppen er ungdom på 8.- 10. trinn og videregående opplæring.

Det har tidligere vært forutsatt at turen skal ha minst tre overnattinger for å kunne få støtte. Som følge av covid-19-pandemien er dette kravet inntil videre tatt bort. Også dagsturer, både enkeltdager og over 1-2 dager, kan innvilges tilskudd hvis turene inngår i et samlet pedagogisk opplegg knyttet til temaene for tilskuddsordningen.

Tilskuddet skal brukes til å redusere prisen på turen for ungdommene som deltar  på turen. Det kan være utgifter til læremateriell, inngangspenger, omvisninger og utgifter til reiseledere som underviser ungdommene på turen.

Hvite Busser søker på vegne av alle våre kunder som faller inn under ordningen.

Les mer om støtten på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: Klikk her

 

 

Utviklet av: Folkebadet.no