Skip to main content

Gratisprinsippet

Gratisprinsippet skal sikre at ingen elever blir pålagt å betale for ting som skjer utenom skoletid. Det kan være turer, kinobesøk og annet.

Det er viktig for oss å formidle at Gratisprinsippet IKKE er ment å være til hinder for at skolene deltar sammen med foreldrene for gjennomføring av en reise med Hvite Busser®

Utdanningsdirektoratet har presisert det slik: «Opplæringsloven hindrer ikke at andre enn skoleeier finansierer skoleturer, så lenge retten til gratis opplæring ikke brytes. Elever og foreldre kan gå sammen om å finansiere turer ved f.eks. frivillige gaver, dugnader og loddsalg. Dersom elevene eller foreldrene gir penger bør dette skje anonymt».

Kunnskapsreiser med Hvite Busser® er så viktige at vi oppfordrer skoleledere til å bruke handlingsrommet, jobbe sammen med foreldrene og bidra til at kunnskapsreisene blir en del av skolens undervisning.

Tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen omtalte turenes verdi slik:
«Kunnskapsreisene til konsentrasjonsleirene kan være et viktig supplement til skolens øvrige arbeid mot destruktive holdninger som rasisme, antisemittisme og nynazisme. Det gjelder spesielt dersom de skoler og klasser som gjennomfører slike reiser har gode faglige og pedagogiske opplegg, og ikke minst legger inn tilstrekkelig tid til bearbeiding av inntrykkene i etterkant av reisen».

En tur med Hvite Busser® er en opplevelse for livet. Kanskje er det den viktigste reisen våre unge gjør. Med dagens økte oppslutning for nasjonalistiske og høyreekstreme ideer i store deler av Europa, er en kunnskapsreise viktigere enn noen gang. Vi er opptatt av å spre holdninger og kunnskap om menneskeverd, menneskerettigheter og demokrati. Som et pluss er turene opplevelsesrike og spennende.