Skip to main content

Millionstøtte til skoleturer

Gode nyheter for alle som skal, eller har planlagt å reise på tur med Hvite Busser.

Tilskudd til skoleturer i forbindelse med handlingsplan mot antisemittisme.

Stortinget har bevilget 15 mill. kroner for skoleåret 2019/2020 til turer for ungdom til tidligere konsentrasjonsleirer etter andre verdenskrig.

Støtten er en del av handlingsplan mot antisemittisme. 

Støtten gis til alle unge mellom 12 – 16 år. 

Tilskuddet som gis kan være inntil 1/3 del av turens kostnad.

Hvite Busser søker på vegne av alle våre kunder som faller inn under ordningen, slik at alle mellom 12 – 16 år som reiser med oss blir med i fordelingen av dette tilskuddet.

Støtteordningen er budsjettstyrt, slik at endelig beløp blir avklart ut fra antallet som søker.
Det er Utdanningsdirektoratet som behandler søknadene, og gir sin bevilgning.

Kravet for å søke er at gruppen reiser med en organisasjon som har et betydelig pedagogisk program som inneholder temaer som menneskerettigheter, menneskeverd, toleranse, demokratiforståelse, antisemittisme, rasisme mm, og der reisen går til tidligere konsentrasjonsleirer. 

Turen skal ha et minimum på 3 overnattinger. Det stilles krav til at det er skolert reiseleder med på turen.

Målsettingen med støtteordningen er å få flere til å reise.

HVITE BUSSER SØKER FOR ALLE SINE REISENDE. 

Søknadsfrist for skoleåret 2019/2020 er 29. november 2019. (komm red. fristen ble endret 7. nov. fra 22. nov.)

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-for-andre/tilskudd-til-skoleturer-i-forbindelse-med-handlingsplan-mot-antisemittisme/