fbpx

Om Hvite Busser

IMG_0323Hvite Busser har siden 1992 arrangert kunnskapsreiser  og klasseturer som har et unikt program.  Erfaringsmessig gir dette et stort faglig og sosialt utbytte for ungdommene som reiser med oss.

Hvite Busser sine reiser skal være basert på våre verdiord:

  • Skape kunnskap om det har skjedd og hva som skjer i dagens samfunn.
  • Kunnskapen skal åpne for toleranse ovenfor andre medmennesker.
  • Reisene skaper felleskap basert på felles minner fra en reise i Europa.

Vår visjon: En fremtid med menneskeverd, uten rasisme og ekstremisme.

Hvite Busser sin visjon gjenspeiler seg også i Kunnskapsløftet:
«Synet på menneskets likeverd og verdighet er en spore til stadig på nytt å sikre og utvide friheten til å tro, tenke, tale og handle uten skille eller kjønn, funksjonsevne, rase, religion, nasjon eller posisjon. Dette grunnsyn er en varig kilde til endring av samfunnet for å bedre menneskenes kår.»

Ideel virksomhet

Hvite Busser er en ideell virksomhet uten offentlig støtte. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst uavhengig.
Eventuelle overskudd i selskapet går til utvikling av produkter som for eksempel dokumentarfilmer og informasjon som kommer våre reisende til gode. Ingen eiere kan ta utbytte fra driften.

Historien bak navnet

I motsetning til hva navnet Hvite Busser skulle tilsi så eier vi ingen busser. Navnet er til minne og ære om en fantastisk redningsaksjon som fant sted ved slutten av 2. verdenskrig våren 1945.

Dette var en redningsaksjon som hentet rundt 20.000 fanger fra konsentrasjonsleire i det krigsherjede Europa. Nordmannen og diplomaten Nils Christian Ditleff fikk ideen til aksjonen. Den svenske greven Folke Bernadotte var visepresident i Svenska Röda Korset, og han overtok prosjektet, fordi han hadde gode forbindelser med tyskerne. Han forhandlet direkte med SS-sjef Henrich Himmler, og fikk frigitt mange tusen navngitte fanger.

Stiftelsen Hvite busser® valgte å videreføre navnet på denne enestående redningsaksjonen for å vise hvilke konsekvenser enkeltmenneskers handlinger kan føre til.

Det var og er fortsatt enkeltmennesket som plasserer andre mennesker i grupper og utøver vold og brudd på menneskerettighetene. Det var og er også enkeltmennesker som kan skape vennskap, forsoning og slike store redningsaksjoner som ”Operasjon de hvite bussene” våren 1945.

 

 

Utviklet av: Folkebadet.no