fbpx

Undervisning

Hvite Bussers Visjon er: En fremtid med menneskeverd, uten rasisme og ekstremisme.

Denne visjonen gjenspeiles i Kunnskapsløftet til skolene:
“Synet på menneskets likeverd og verdighet er en spore til stadig på nytt å sikre og utvide friheten til å tro, tenke, tale og handle uten skille eller kjønn, funksjonsevne, rase, religion, nasjon eller posisjon. Dette grunnsyn er en varig kilde til endring av samfunnet for å bedre menneskenes kår.” 

Skoleturene med Hvite Busser blir best om man bruker litt tid på forberedelse. Vi har derfor utarbeidet noen oppgaver som med fordel kan legges inn som en del av pensum om det er ønskelig fra skolens side. Oppgavene er nært knyttet til Hvite Bussers visjon, og Kunnskapsløftet.

Oppgavene er utarbeidet i samarbeid med Ewa Rogstad og Helge Ljosland som begge er lærere i ungdomsskolen og reiseledere for Hvite Busser.

Utviklet av: Folkebadet.no