fbpx

Oppgaver før avreise

Før avreise kan man skaffe seg innsikt ved å besøke institusjoner, organisasjoner, museer, minnesteder i sitt nærområdet.

Anbefalte mål knyttet til forarbeid:

 1. Skaffe seg en viss innsikt i 2. verdenskrig, nazistisk ideologi (så som rasenes ulike verdi, forakten for det å være annerledes, forakten for det svake) og Holocaust.
 2. Sette seg inn i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.
 3. Sette seg inn i Genèvekonvensjonene – Internasjonal Humanitær Rett (IHR).

Dette kan gjøres ved:
Å besøke institusjoner, organisasjoner, museer, minnesteder i nærområdet. Hvite Busser anbefaler Røde Kors, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), Nobel-instituttet, Oslo Fredssenter, Stiftelsen Arkivet, Museum Vest/Telavåg, FN-sambandet, Nansenskolen, Falstadsenteret eller tilsvarende.
Alternativt kan informasjon hentes fra deres nettsider.

Internett:

 • FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.  Se bla. informasjon om rettighetene på hjemmesidene til FN-sambandet og Utenriksdepartementet.
 • Genèvekonvensjonene. Internasjonal Humanitær Rett (IHR). Se hjemmesidene til Røde Kors.
 • Informasjon om noen av bøkene og filmene finnes på internett.

Det forberedende arbeidet kan avsluttes med gruppearbeid. Nedenfor er det listet opp noen forslag til oppgaver som kan benyttes.

Gruppeoppgave 1

List opp:

 1. De organisasjonene, museene, minnestedene eller andre steder dere har besøkt eller jobbet med på nettet.
 2. Hva hvert enkelt sted lærte dere om brudd på menneskerettighetene.
 3. De metodene som ble brukt.
 4. De bøkene, heftene og filmene dere har brukt.
 5. Hva hver enkelt bok, hefte eller film handlet om.

Terrorhandlingene i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 var en dramatisk hendelse. Dette kom som et sjokk både for dem som var direkte berørt og på oss alle.

Skriv ned deres tanker og meninger om hva som kan ligge bak slike handlinger.

Gruppeoppgave 2 (Historie i læreplanen)

 1. Nevn noen eksempler på jødeforfølgelser i Norge under 2. Verdenskrig.
 2. Hvorfor tror dere at det var mennesker som våget å risikere livet for å hjelpe jødene?
 3. Har dere noen eksempler dere kjenner til eller har hørt om der nordmenn hjalp jødene?
 4. Hvorfor tror dere så mange i Norge og i andre land lot være å si eller gjøre noe da jødene ble fjernet fra nabolaget deres og sendt til konsentrasjons- og utryddelsesleirer i Europa?
 5. Hva hadde dere selv gjort dersom dere hadde opplevd 2. verdenskrig og jødeutryddelsen?

Gruppeoppgave 3 (Samfunnsfag i læreplanen)

 1. Hvilke ord brukes for å beskrive mennesker på en nedsettende måte?
 2. Velg noen som går på folkegruppe, kjønn, seksualitet, psykiske/fysiske vansker eller annet.
 3. Hvorfor bruker mennesker nedsettende ord om hverandre?
 4. Bruker dere selv ord om andre, for eksempel klassekamerater, lærere, foreldre, eldre eller andre som er nedsettende?
 5. Er det noen skjellsord dere synes det er greit å bruke?
 6. Hvilke ord er det absolutt ikke greit å bruke.
 7. Er det noen grupper det brukes mer nedsettende ord om enn andre?
 8. Mobbing og negative holdninger og adferd kan gi seg ulike utslag. Noe kan være litt vanskelig å se så som blikk, kroppsspråk og tonefall
 9. Nevn eksempler på mobbing og hvordan forebygge dette

Oppgavene kan besvares skriftlig og/eller fremføres for elevene, lærerne og foreldrene. Velg det som passer best.

Utviklet av: Folkebadet.no