fbpx

Oppgaver under reisen

Det anbefales at elevene arbeider med en prosjektoppgave under reisen som de gjør ferdig når de er kommet hjem.

Fra materiellet til Røde Kors har vi trukket ut tre temaer som elevene kan ta utgangspunkt i.
For hvert tema er det valgt ut noen kompetansemål fra læreplanen og laget noen oppgaver som vi mener passer i vår sammenheng.

Besvarelsen og fremføringen kan gjøres ved hjelp av film/video fra reisen, fotos, tekst, dikt eller annet.

Tema: Menneskeverd

Ett av kompetansemålene for opplæringen i historie er at eleven skal kunne:
«Lage spørsmål om sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt eige hundreår, formulere årsaksforklaringar og diskutere konsekvenser.»

Oppgaver:

 1. Hvilke grupper ble utsatt for folkemord utenom jødene?
 2. Hvordan skjedde det?
 3. Hvorfor skjedde folkemordet på disse?
 4. Hvorfor ble Berlin delt i Øst og Vest?
 5. Hvilke vanskeligheter førte Berlinmuren til for dem som bodde i byen?
 6. Nevn eksempler på hva som kjennetegnet diktaturet i øst (Deutsche Demokratische Republik- DDR)?
 7. Etter at Muren ble revet i 1989 ble også tidligere DDR en del av hele Tyskland.
 8. Nevn eksempler på hvilke rettigheter som innbyggerne i det tidligere DDR nå fikk.

Tema: Barn i konflikt

Ett av kompetansemålene i elevrådsarbeid er at eleven skal kunne «…gjøre rede for barn og unges plikter og rettigheter i samfunnet.»

Oppgaver i løpet av reisen:

 1. Hva er grunnen til at barn og unge har sine egne rettigheter både i krig og fred?
 2. Hva står det om dette i Genèvekonvensjonene?
 3. Hva lærte dere om barns rettigheter på reisen med HVITE BUSSER?
 4. Sett opp noen eksempler.
 5. Skjer det brudd på disse rettighetene for barn i verden i dag? Nevn noen eksempler.

Tema: Krigens konsekvenser

Ett av kompetansemålene for opplæringen i RLE (Religion, Livssyn og Etikk) er at eleven skal kunne:
«…drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati».

Innledning

Det er viktig for HVITE BUSSER å understreke at Tyskland i dag er et helt annet land enn under Hitlers naziregime.

I løpet av reisen har dere lært og sett at Tyskland er et demokrati slik som det vi har i Norge. Det visste dere helt sikkert også før dere dro på reisen. Men nå kan det ikke være tvil om det vil vi tro. Det vil dere sikkert fortelle andre når dere kommer hjem, men som dere har lært og sett på reisen påførte det tyske naziregimet under 2. verdenskrig millioner av mennesker store lidelser.

I nyere tid har vi eksempler på folkemord og andre krigsforbrytelser i Rwanda (Afrika), Kambodsja, på Balkan/det som var tidligere Jugoslavia, i Libya og andre steder.

Vi har dessverre eksempler på rasisme, antisemittisme, nynazisme og andre negative holdninger i Norge i dag. Dessuten opplevde vi 22. juli 2011 den største terrorhandlingen i Norge i fredstid.

Alt dette rammer uskyldige mennesker.

På reisene med Hvite Busser  har vi lagt vekt på å knytte brudd på menneskerettigheter så som folkemord, antisemittisme, rasisme og andre overgrep til vår egen tid.

Oppgaver i løpet av reisen:

 1. Hva har dere lært om brudd på menneskerettigheter som gjøres rundt i verden i dag?
 2. Sett opp noen eksempler på steder og hvilke overgrep som gjøres.
 3. Når dere kommer hjem: Hvordan vil dere arbeide for at slike holdninger ikke skal utvikle seg i de ungdomsmiljøene som dere selv er en del av? Sett opp stikkord på de tiltakene dere vil jobbe med i tiden fremover.
Utviklet av: Folkebadet.no