Klassetur med fly eller buss?

Buss

De aller fleste av våre klasseturer går med buss – hele eller deler av veien til våre reisemål. Det er mange fordeler med å reise med buss.

På bussen blir god tid til å sosialisere med de andre og kanskje bli bedre kjent med noen du ikke kjente så godt fra før.

Bussen er vårt klasserom, og vi bruker reisetiden til å vise filmer fra Hvite Bussers filmskatt om tidsvitner, menneskerettighetsbrudd og konsentrasjonsleire. På tur med Hvite Busser blir det mange sterke inntrykk, og ved bussvinduet får man god tid til å fordøye opplevelser. 

Vi benytter alltid turbusser av høy kvalitet med god komfort.

Fly

Våre reiser for skoleungdom kan også tilrettelegges med fly og program for dagene tilpasses flyets rutetider.

Turer med fly gir færre timer i buss og  blir fort to reisedøgn kortere sammenlignet med tilsvarende tur med ferge og buss. Det kan ofte være viktig for foreldre med fulle kalendere. 

Gruppebilletter til fly legges ut 330 dager før avreise, så endelig pris og reiseprogram kan først oppgis da.

Flyreiser har mindre fleksible avbestillingsbetingelser enn ferge.

Husk at egne reisevilkår for fly gjelder!