Hvor mange kan/må reise?

På noen skoler er det under 10 elever på hvert trinn, mens på andre er det over 200. Vi arrangerer klasseturer for grupper av alle størrelser. Prisen varierer med antall deltagere, og hvis man er veldig få, kan turen bli dyr. Vi setter ofte sammen flere små grupper på samme tur. Da blir turen billigere per elev, og man blir kjent med nye mennesker.

Planleggingen er litt annerledes for en gruppe på 20, enn en gruppe på 200. Vi vet hva som egner seg for store og små grupper, og hjelper dere å skreddersy klasseturen etter deres behov.