Lugar- og romfordeling på klasseturen

Lugarer på ferger

Firesengs innvendig lugar er inkludert i prisen. Før reisen ber vi dere fylle ut en lugarliste med fire personer i hver lugar, fordelt på kjønn. Dersom tallene ikke går opp, kan dere sette 2-3 personer i de gjenværende lugarene.

Standard rom på hotell

Prisen inkluderer seng i  flersengsrom. Dette betyr stort sett 3-4 på hvert rom. I noen tilfeller kan det også bo flere enn fire på ett rom. Dersom romfordelinga ikke går opp, vil noen senger stå tomme. Man deler ikke rom med gjester fra andre grupper. Vi tar sikte på å fylle opp rommene, så voksne som ikke har betalt ekstra for enkelt- eller dobbeltrom kan i noen tilfeller havne på rom med elever.

Vi vil be dere sette opp romfordeling basert på firemannsrom, men gjør oppmerksom på at det kan komme endringer underveis. Nøyaktig romsturktur får vi vite kort tid før ankomst, gjerne samme dag. Dette fordi våre priser er fremforhandlet med forutsetning om fleksibel romsturktur.

Single og doble

Enkeltpersoner kan bestille enkelt- eller dobbelt rom/ -lugar mot et tillegg i prisen.

Vi tar forbehold om kapasitet. Dersom man i noen tilfeller har betalt for enkelt-/dobbeltrom, men måtte sove i flersengs grunnet kapasitetsmangel, vil det aktuelle enkelt-/ dobbeltromtillegget bli refundert. Om gruppen ønsker mange enkle og doble rom, ber vi om å få vite dette så tidlig som mulig. Dette øker sjansen for at bestillingen blir innvilget.

Innsending av navnelister

Komplett navneliste sendes oss fem måneder før avreise. Vi vil sende dere en Excel-fil der navnene skal føres inn. Samtlige reisende må registreres med fullt navn, fødselsdato og kjønn.