Reisetilskudd ved klassetur til Stortinget

Skoleklasser fra ungdomsskolen og videregående kan søke om reisetilskudd i forbindelse med besøk ved Stortinget. Tilskuddet kan utgjøre 2 200 kr eller 1 100 kr avhengig av hvor i landet skolen ligger.

Forutsetningene for å få tilskuddet er:

  • Gruppene må booke besøket selv
  • Gruppene må delta i et av Stortingets læringsspill
  • Gruppene må selv søke om reisetilskuddet i samarbeid med skolen/ kommunen

Det er først mulig å booke besøk ved Stortinget 100 dager frem i tid.

Les mer om læringsspillet «Valget er ditt», påmelding og mer om reisetilskuddet på Stortingets hjemmeside

Alle grupper som reiser på klassetur med Hvite Busser kan også få statsstøtte.