Skip to main content

Tidsvitne historier

Siden 1995 har Hvite Busser filmet og intervjuet tidsvitner for å bevare historiene deres for ettertiden. På disse kan du lese utdrag fra filmintervjuene. På våre reiser viser vi et utvalg av filmene.

Hver historie er unik. Hvert tidsvitne opplevde krigen forskjellig. Enten de satt i konsentrasjonsleir, fengsel, tukthus eller tilintetgjørelsesleir. Vi ønsker å gi et personlig innblikk i hvordan fangenes hverdag var. Enten de var kvinner, menn, jøder eller politiske fanger. Felles for dem alle er håpet om en bedre verden for dagens ungdom.

Vi gjør oppmerksom på at vi presenterer historiene slik tidsvitnene opplevde dem og slik de har fortalt dem. Stiftelsen Hvite Busser er ikke ansvarlige for eventuelle faktafeil.

Prosjektet ble støttet av Utenriksdepartementet, Læringssenteret og Institusjonen Fritt Ord.