Skip to main content

Wanda Heger

Wanda Heger er en legende. Gjennom sin heltemodige innsats under krigen hjalp hun Røde Kors å oppspore flere hundre norske fanger i tyske konsentrasjonsleire.

Wanda Hjort var 21 år gammel da hun og hennes fem yngre søsken ble internert sammen med foreldrene på et gods utenfor Berlin i Tyskland. Faren var arrestert for motstandsarbeid, men takket være en innflytelsesrik, tysk familie slapp han fengsel mot at hele familien satt som gisler i fiendeland.

Wanda var en driftig ung pike, som ville utnytte tiden til å gjøre noe fornuftig. Hun oppsøkte konsentrasjonsleiren Sachsenhausen, og fikk opprettet kontakt med de norske fangene.

I tillegg til å besøke Sachsenhausen utvidet hun jakten til Nacht und Nebel-leire, fengsler og tukthus. Wanda noterte fangenes navn og nummer, og overleverte listene til Røde Kors.

Etter hvert ble det bygget opp et arkiv over de norske fangene som ble av uvurderlig betydning for den dramatiske våren 1945 da Det tredje rike brøt sammen, og fangene ble hentet hjem av de hvite bussene.

Wanda Heger skrev boken «Hver fredag foran porten» som ble utgitt på Gyldendal norsk forlag første gang i 1984.

Wanda var beskjeden når hun snakket om sin egen innsats. Hun ønsket ikke å fremheve seg selv, men talte varmt om enkeltmenneskenes ansvar.
– Alle kan gjøre noe, sa Wanda Heger. – Det viste svenskene i «De hvite bussene» og danskene i «Jyllandskorpset». Og ikke minst – det viste fangene selv, som hjalp hverandre, som satte sitt eget liv på spill for å hjelpe sine kamerater.

Wanda Heger var lenge engasjert i fredsarbeid, blant annet som styremedlem i Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz.