Hvite Busser – et navn vi er stolte av

Vi som jobber i Hvite Busser er stolte av navnet vårt. De langt fleste kjenner til det, og vet hva det representerer.
Skrevet av:
Ole Jonny Hansen
Publisert: 1. april 2022

Navnet har vi fra den opprinnelige redningsaksjonen fra våren 1945 da nesten 20 000 norske og danske fanger ble hentet hjem fra konsentrasjonsleirer i Tyskland. Da var det svenske Røde Kors som sendte kolonner av busser til et utbombet Tyskland for å hente utmagrede, mange døende, fanger.

Vi har fått lov til å bruke navnet vårt fra Røde Kors. Mandatet vårt har vi fra de tidligere fangene som i sitt «Fangenes testamente» skrev at fremtidens unge må få opplæring i det som skjedde. «Slik at det som skjedde med oss, aldri må skje igjen».

Nå er det igjen krig i Europa. En grusom krig utspiller seg i Ukraina. Flykningestrømmen er massiv. Mange frivillige har bidratt til å hente hjem flyktninger. Vi heier på alle disse. Det er en utrolig innsats som gjøres. Vi bidrar også. I samarbeid med frivillige fra Response Norway, har vi valgt å kalle vårt prosjekt “Operasjon Hvite Busser.” Det gjøres en utrolig innsats.

Dessverre har vi sett at noen frivillige benytter seg av Hvite Busser sitt navn. Da har vi vennlig henstilt om ikke å bruke vårt navn. Det har blitt etterkommet. Med ett unntak.

Fordi navnet Hvite Busser har en helt spesiell betydning, fordi vi bærer det med stolthet og fordi det er grundig registrert, har vi derfor sett oss nødt til å kreve at de ikke bruker vårt navn. Vi synes det er vanskelig, fordi vi er varme støttespillere av innsatsen deres. Men de er ikke Hvite Busser.

Vi liker å ha hendene på rattet i alt vi tar ansvar for. Frakt av traumatiserte flyktninger er en svært alvorlig sak, og vi kan derfor ikke gå god for andre organisasjoner eller enkeltstående frivillige foreninger som bruker vårt navn.