fbpx

Søk i Hvite Busser

Reisevilkår

Reisevilkårene fastsetter hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom arrangøren, Hvite Busser (HB) og kjøperen. Tilbudet og reisevilkår signeres av gruppens kontaktperson ved bestilling.

Påmelding og betaling

Depositum for landopphold pålydende NOK 700 per person betales 5 måneder før avreise. Samtidig overleveres navneliste med romfordeling. Restbeløpet forfaller senest 30 dager før avreise (35 dager ved flyreise). Blir reisen bestilt senere enn 45 dager før avreise skal hele beløpet innbetales umiddelbart. Kontroller at deltagerbevis/betalingsinformasjon er utstedt på riktig navn, tur, tid og påstigningssted.

Vi gjør oppmerksom på at ved flyreiser gjelder egne regler; se under punktet flyreiser.

Avbestilling

Ved avbestilling av hele gruppen eller enkeltpersoner gjelder følgende:

 • Gratis avbestilling frem til 5 måneder før avreise.
 • Mellom fem måneder og 60 dager før avreisedato betales et administrasjonsgebyr på kr. 300,- pr. person.
 • Mellom 59 og 35 dager før avreise tilbakeholdes det innbetalte depositum.
 • Mellom 34 og 15 dager før avreisedato tilbakeholdes 50 % av reisens pris.
 • Avbestilles reisen senere enn 14 dager før avreise, eller hvis den reisende ikke møter opp ved avgang, eller mangler pass eller andre nødvendige papirer/dokumenter for å kunne delta på reisen, blir 100 % av reisens pris belastet.

Vi gjør oppmerksom på at ved flyreiser gjelder egne regler; se under punktet flyreiser.

Arrangøren kan avlyse reisen eller foreta programendring ved uforutsette hendelser som arrangøren ikke er herre over, slik som naturkatastrofer, krig etc. og når forhold kan sette den reisendes liv og helse i fare. HB forholder seg til UDs reiseråd og pakkereiseloven.

Endringer

Ved endringer som gruppen ber om, gjelder følgende:

 • Mellom 60 og 35 dager før avreise betales et gebyr på kr 200,- pr person.
 • Mellom 34 og 15 dager før avreise betales et gebyr på kr 300,- pr person.
 • Endringer senere enn 14 dager før avreise er ikke mulig.

Som endring regnes:

 • Endring i antall enkle og doble rom og lugarer.
 • Navnekorrigering ved feilstavelser
 • Navnebytte (en person reiser istedenfor en annen)
 • Informasjon om matallergier/dietter
 • Vesentlige endringer i program
 • Andre endringer regnes som avbestilling og/eller påmelding

HB gjør oppmerksom på at ved flyreiser gjelder egne regler; se under punktet flyreiser.

Avbestillingsbeskyttelse

Det anbefales at det tegnes avbestillingsbeskyttelse. Beskyttelsen gir kunden rett til fri avbestilling uten kostnader dersom det før reisen er påbegynt, inntrer akutt sykdom, ulykke eller død hos den reisende selv, ektefelle, samboer, barn, søsken eller foreldre. Forholdet må dokumenteres ved legeattest som forelegges straks, og absolutt før avreisen for å oppnå refusjon.

Avbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke, og bestilles via navnelisten som overleveres fem måneder før avreise.

 • Avbestillingsbeskyttelse for landopphold kr. 350,- pr. deltager.
 • Dersom HB står som bestiller av flybillett beregnes det i tillegg 7 % av flybillettens pris.
 • Avbestillingsbeskyttelsen kan bestilles per deltaker, og trenger ikke velges av hele gruppen.

Priser

Reisens pris omfatter bare de ytelser som er nevnt i bekreftelsen. For ekstra ytelser betales tillegg. HB tar forbehold om trykkfeil og om prisendringer som skyldes forhold som nye eller økende skatter, avgifter, valutakurser, økte leverandørpriser og lignende. Ved endring i antall, forbeholder HB seg retten til å regulere prisen til å samsvare med betalende deltagere i gruppen.

Klager

Dersom en reisende mener å ha grunn til å klage, må vedkommende straks fremføre sin begrunnede klage til reiselederen som tjener som HB representant. Eventuell reklamasjon som ønskes behandlet etter hjemkomst, må fremsettes skriftlig til HB senest 1 måned etter hjemkomst.

Flyreiser

Dersom gruppa bestiller flybilletter gjennom HB, gjelder følgende for flybillettene:

 • Ved bestillingstidspunktet av flybillettene innbetales et depositum eller hele flybilletten. Dette innbetalte beløpet er ikke refunderbart, og må innbetales som avtalt.
 • Avbestilles reisen senere enn 60 dager før avreise, tilbakeholdes hele flybillettens pris.
 • Vilkår for flybilletter opplyses om i bestillingsprosessen.
 • Ved alle flyreiser reiser man i henhold til betingelsene i flyselskapets befordringsansvar.

Dersom gruppen velger å kjøpe flybilletter selv, gjelder følgende:

 • Om flyet blir kansellert, eller tidspunktet endret, er gruppen selv økonomisk ansvarlig for endringer og kanselleringer dette medfører for landoppholdet i henhold til HBs avbestillings- og endringsvilkår.

Forfallsdatoer

 • Depositum for landopphold forfaller 5 måneder før avreise.
 • Restbeløp forfaller 30 dager før avreise, 35 dager ved flyreise

Betalingsinformasjon og deltagerbevis sendes via e-post. Ved gruppereiser ber vi om at all kontakt med HB gjøres av gruppens kontaktperson. Dette for å unngå misforståelser.

Pass, visum og helsekrav i bestemmelseslandet

 • For innreise i Polen, Tyskland og Bosnia gjelder følgende (per februar 2024): Norske borgere må ha pass, eller nasjonalt ID-kort med reiserett.
 • Reisende med andre nasjonaliteter bes kontakte UD eller den aktuelle ambassaden for informasjon om visum og innreiseregler
 • Se UDs reiseinformasjon på Regjeringen.no for til enhver tid oppdatert informasjon om innreiseregler og helsekrav

Spørsmål?

Kontakt oss: post@hvitebusser.no, telefon 35933110

Les mer om hva som er inkludert i grunnprisen, standard hotellrom, fergelugarer osv

Vilkårene baserer seg på “Lov om pakkereiser og reisegaranti” (pakkereiseloven) av 01.07.2018 med senere endringer. Hvite Busser er også medlem i Reisegarantifondet