Søk i Hvite Busser

Reisevilkår

Vilkårene baserer seg på «Lov om pakkereiser og reisegaranti» (pakkereiseloven) av 01.07.2018 med senere endringer. 

Påmelding og betaling

Reisevilkårene fastsetter hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom arrangøren, Hvite Busser (HB) og kjøperen.

Etter påmelding skal det betales et depositum for landopphold 5 måneder før avreise pålydende kr. 700,- pr. person, hvoretter reisen anses som bestilt.
Restbeløpet forfaller senest 30 dager før avreise (35 dager ved flyreise). Blir reisen bestilt senere enn 45 dager før avreise skal hele beløpet innbetales umiddelbart. Kontroller at deltagerbevis/betalingsinformasjon er utstedt på riktig navn, tur, tid og påstigningssted.

Vi gjør oppmerksom på at ved flyreiser gjelder også egne regler; se under punktet flyreiser.

Avbestilling

Ved avbestilling av deltagere gjelder følgende:

 • Gratis avbestilling frem til 5 måneder før avreise.
 • Mellom fem måneder og 60 dager før avreisedato betales et administrasjonsgebyr på kr. 300,- pr. person.
 • Mellom 59 og 35 dager før avreise tilbakeholdes det innbetalte depositum.
 • Mellom 34 og 15 dager før avreisedato tilbakeholdes 50 % av reisens pris.
 • Avbestilles reisen senere enn 14 dager før avreise, eller hvis den reisende ikke møter opp ved avgang, eller mangler pass eller andre nødvendige papirer/dokumenter for å kunne delta på reisen, blir 100 % av reisens pris belastet.

Vi gjør oppmerksom på at ved flyreiser gjelder egne regler; se under punktet flyreiser.

Endringer

Ved endring mellom 60 og 35 dager før avreise betales et gebyr på kr 200,- pr person.
Endringer som gjøres mellom 34 og 15 dager før avreise betales et gebyr på kr 300,- pr person. Endringer senere enn 14 dager før avreise er ikke mulig.

Som endring regnes:

 • Bestilling/avbestilling av enkeltrom/lugar, dobbeltrom/lugar.
 • Navneendring
 • Informasjon om matallergier/dietter
 • Andre endringer regnes som avbestilling og/eller påmelding.

HB gjør oppmerksom på at ved flyreiser gjelder også egne regler; se under punktet flyreiser.

Avbestillingsbeskyttelse

Det anbefales at det tegnes avbestillingsbeskyttelse. Beskyttelsen gir kunden rett til fri avbestilling uten kostnader dersom det før reisen er påbegynt inntrer akutt sykdom, ulykke eller død hos den reisende selv, ektefelle, samboer, barn, søsken eller foreldre. Forholdet må dokumenteres ved legeattest som forelegges straks, og absolutt før avreisen for å oppnå refusjon.

Avbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke, og bestilles samtidig ved registrering av deltagere.

 • Avbestillingsbeskyttelse for landopphold kr. 350,- pr. deltager.
 • Dersom Hvite Busser AS står som bestiller av flybillett beregnes det i tillegg 7 % av flybillettens pris.

Priser

Reisens pris omfatter bare de ytelser som er nevnt i programmet. For ekstra ytelser betales tillegg. HB tar forbehold om trykkfeil og om prisendringer som skyldes forhold som nye eller økende skatter, avgifter, valutakurser, økte leverandørpriser og lignende.

Arrangørens rett til å avlyse reisen:

Arrangøren kan avlyse reisen eller foreta programendring hvis:

 • Det ikke melder seg tilstrekkelig antall reisende, minimum 45 deltagere, om ikke annet er særskilt avtalt mellom HB og kunden. Avlysning må skje senest 30 dager før avreise
 • Ved uforutsette hendelser som arrangøren ikke er herre over – slik som naturkatastrofer, krig etc. og når forhold kan sette den reisendes liv og helse i fare.

Klager

Dersom en reisende mener å ha grunn til å klage, må han straks fremføre sin begrunnede klage til reiselederen som tjener som HB representant. Eventuell reklamasjon som ønskes behandlet etter hjemkomst, må fremsettes skriftlig senest 1 måned etter hjemkomsten til HB.

Flyreiser

Dersom gruppa bestiller flybilletter gjennom HB, gjelder følgende for flybillettene: Ved bestillingstidspunktet av flybillettene innbetales et depositum eller hele flybilletten. Dette innbetalte beløpet er ikke refunderbart, og må innbetales som avtalt. Avbestilles reisen senere enn 60 dager før avreise, tilbakeholdes hele flybillettens pris.

Ved alle flyreiser reiser man i henhold til betingelsene i flyselskapets befordringsansvar.

For selve landoppholdet (hotell, buss, restauranter, museer, reiseleder…) gjelder samme avbestillingsregler som nevnt over.

Forfallsdatoer

 • Depositum for landopphold forfaller 5 måneder før avreise.
 • Restbeløp forfaller 30 dager før avreise.

Betalingsinformasjon og deltagerbevis sendes via e-post. Ved gruppereiser ber vi om at all kontakt med HB gjøres av gruppens kontaktperson. Dette for å unngå misforståelser.

Trygghet og beredskap

For din trygghet er Hvite Busser medlem av Reisegarantifondet. Som en ekstra trygghet for våre deltagere har Hvite Busser en avtale med Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet om en 24-timers beredskapsordning i forbindelse med evt. ulykker. Ordningen inkluderer alle reisende, og er uavhengig av den enkeltes livssyn. Våre reiseledere skal ha gjennomført grunnleggende førstehjelpskurs.

Spørsmål?

Ved spørsmål vedrørende faktura, innbetalinger og annet, vennligst ta kontakt med post@hvitebusser.no, telefon 35933110

Les mer om hva som er inkludert i grunnprisen, standard hotellrom, fergelugarer osv