fbpx

Søk i Hvite Busser

Praktisk info

Finansiering av skoleturer

Dugnad og pengeinnsamling til klassetur

Dugnad blir ofte forbundet med at foreldre selger dopapir på Facebook, men det kan være veldig mye mer. Dugnad kan også bety samarbeid og samfunnsengasjement. Vi anbefaler sterkt at elevene selv deltar i dugnaden, da dette ofte bidrar til større engasjement og eierskap til klasseturen. 

Elevbedrifter og dugnadsaktiviteter

Her er noen eksempler på dugnad som vi har fått tips om fra våre grupper. Gi oss gjerne tips om din klasse har en god dugnads ide.

Tjenester til private i lokalsamfunnet: For eksempel snømåking, husmaling, plenklipping, stor-rengjøring, dekkskift. Innsamling av flasker til panting kan også være svært innbringende. Lag gjerne regler om at ingen skal gjøre noe helt alene.

Salg av matvarer: Kiosksalg av pølser, gryterett, kaffe, is, vafler, sveler, kaker, frukt og lodd på lokale arrangement, eller ved en travel butikk eller på et kjøpesenter. Langs kysten har vi også hørt om flere grupper som tar imot bestilling på fisk og skalldyr og kjører rundt med leveringer.

Samarbeid med lokale bedrifter og organisasjoner: Sjekk med bedrifter i ditt nærmiljø om de kan trenge noen ekstra hender til enkle jobber, for eksempel sortering av varer, varetelling eller rundvask av en idrettshall. Kanskje vil noen også sponse t-skjorter med logo eller logo. En lokal trafikkskole vil kanskje bidra i klassekassa om mange fra klassen melder seg til trafikalt grunnkurs.

Arrangement: Kinokveld, loppemarked, konsert, skolerevy, auksjon

Erasmus+ midler

Gjennom Erasmus+ ungdom kan dere søke midler til ungdomsstyrte prosjekt. Dette kan være for eksempel en konferanse, et foredrag eller lignende. Gjerne knyttet opp mot tema fra klasseturen.

Les mer om ordningen her

Salg av dugnadsprodukter fra digidugnad.no

Dersom dere ønsker å selge dugnadsprodukter slik som sokker eller gratulasjonskort, anbefaler vi digidugnad.no. Produktene stammer fra produsenter som har sertifiseringene i orden; FSC (krav til skogdrift og hensyn til lokalbefolkning), OEKO-tex (trygge tekstiler), og revisjoner fra SMETA (etisk og sosialt ansvar).

Hvite Busser har en samarbeidsavtale med Digidugnad, som gir en ekstra fortjeneste til grupper som har bestilt klassetur hos oss. Bare oppgi turnummeret når dere bestiller varer, så får dere rabatt på innkjøpsprisen. Rabatten utgjør 20 % av overskuddet på det aktuelle innkjøpet til Digidugnad. Hvite Busser mottar ikke noe av fortjenesten.

Andre fordeler med Digidugnad:

 • Risikofritt
 • Lettsolgte og miljøvennlige produkter
 • Gratis frakt
 • Selg først, betal senere

Ta kontakt med Digidugnad for mer informasjon her eller på telefon 960 16 961/ 908 54 358.

Dette utklippet er fra Andøyposten 9.2.2024 , med følgende bildetekst: HVITE BUSSER: Klasse 10B ved Andenes skole hadde våren 2007 samlet inn 90.000 kroner til klassetur ved hjelp av flaskeinnsamling, lotteri, elevkvelder, kaffe og vaffelsalg. De skulle også delta i en filmkonkurranse, der vinneren kunne vinne gratis tur med de Hvite bussene til Polen og Tyskland. Her er filmgruppa, som i følge bildeteksten som sto på trykk i februar 2007, besto av Anette Madsen, Anette Henriksen, Andrea, Trine Lauritzen, Tina og Terese. ANDØYPOSTENS FOTOARKIV.

Statsstøtte til klassetur gjennom Udir

Klassetur til Auschwitz med Hvite Busser

Elever på klasseturer med Hvite Busser har krav på statsstøtte gjennom Udir og “Handlingsplan mot antisemittisme”. Målet er å gi flere ungdommer mulighet til å dra på tur til minnesteder fra andre verdenskrig eller andre steder man kan lære om antisemittisme, hat og fordommer, fremmedgjøring og gruppetenkning, menneskerettigheter, menneskeverd og demokrati. 

Hvordan få statsstøtte til klasseturen?

Hvite Busser søker statsstøtte gjennom Udir på vegne av alle våre kunder som faller inn under ordningen. Det eneste dere trenger å gjøre, er å bestille tur innen søknadsfristen. Både reiser i skoleregi og foreldreregi er omfattet av støtteordningen.

Skoleåret 2023/2024

Søknadsfristen for reiser i skoleåret 23/24 var 8. september 2023. Det er dessverre ikke mulig å søke om støtte etter denne fristen. For skoleåret 23/24 ble det bevilget 15 886 000 kr til ordningen.

Skoleåret 2024/2025

I forslaget til statsbudsjett for 2024, er det ført opp 16 935 000 kr til denne ordningen (kapittel 225, post 66). Det betyr at ordningen høyst sannsynlig blir forlenget til å gjelde elever som reiser i skoleåret 2024/ 2025, men vi må ta forbehold om endringer i statsbudsjettet. Søknadsfristen er satt til 13. september 2024.

Hvor mye utgjør støtten?

Ordningen fungerer slik: Totalsummen fordeles på alle som får innvilget støtte.  Hvor mye hver enkelt elev får er avhengig av hvor mange som søker, hvor lang reisen er og hvor mange minnesteder og museer som besøkes. For en Klassetur til Krakow og/eller Berlin har støtten pleid å utgjøre mellom 600 og 1200 kr per elev. Endelig beløp vet vi først etter at alle søknadene er behandlet.

Når får gruppen støtten?

Tildelingen av støtten pleier å skje et par uker etter søknadsfristen, og for skoleåret 24/25 er fristen satt til 13. september 2024. Det vil si at utbetalingen vil skje rundt høstferien.

 • Grupper som mottar sluttfaktura* etter tildelingen: Støtten trekkes fra sluttfaktura
 • Grupper som mottar sluttfaktura* før tildelingen: Gruppen må betale hele turen, og får støtten utbetalt i etterkant. Det betyr at de som reiser tidlig på høsten først får utbetalt støtten etter reisen er ferdig.

*sluttfaktura betales 35 dager før avreise

Les mer om støtten på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: Klikk her

Les mer om Hvite Bussers klasseturer: Klikk her.

Gratisprinsippet i skolen

Tekst fra Udir.no Oppdatert august 2023

Klasseturer

Turer som er en del av opplæringen, skal være gratis for elevene, jf. opplæringsloven § 2-15 og § 3-1. Dersom man er i tvil om turen er en del av opplæringen, må det gjøres en konkret vurdering. Indikasjoner på at turen er en del av opplæringen, er om

 • den foregår i skoletiden
 • den kan relateres til læreplanene
 • lærere er med på turen og mottar lønn

Turer som er en del av opplæringen

Når turen er en del av opplæringen, gjelder blant annet skolens ordensreglement. Sanksjoner som bortvisning/hjemsendelse må derfor gå frem av ordensreglementet.

Elever som ikke er med på en skoletur, skal få tilbud om et alternativt opplæringstilbud på skolen. Skoleeier er ansvarlig dersom det oppstår uhell, og skal ha en ulykkesforsikring som dekker alle elevene som er med på skoleturen.

Hvis skoleturen er delvis lagt til skoletiden og delvis til fridager, kan skolen velge å ta betalt for den delen som foregår på fridager. Skolen må da legge til rette for at det er mulig for elever å kun delta i skoletiden, for eksempel med gratis transport hjem.

Dersom foreldre foreslår å bidra til en tur som krever mer penger enn det skolen kan bruke, har skolen likevel et ansvar for at foreldreinnsamlingen foregår på lovlig måte, og bidragene er frivillige og anonyme.

Turer som ikke er en del av opplæringen

Opplæringsloven gjelder bare for turer som er en del av opplæringen. Det betyr at private turer ikke omfattes av gratisprinsippet i opplæringsloven § 2-15 og § 3-1. Dette er gjerne turer som arrangeres av foreldre og som legges utenom vanlig skoletid.

Elever har en plikt til grunnskoleopplæring, jf. opplæringsloven § 2-1. Dersom elever skal delta på private turer i skoletiden må hver enkelt elev søke om permisjon fra opplæringen etter opplæringsloven § 2-11.

Planleggingsfasen

10 tips til en fantastisk klassetur

Tips til turkomiteer som skal arrangere klassetur. Se oversikt over alle våre klasseturer her.

1: Orienter dere godt før dere bestiller

Hvilke turer er mulig for en gruppe med deres størrelse, budsjett, avreisested og tidspunkt? Hvilke ønsker og forventninger har gruppa? Tur i Norge eller tur utenlands? Kjapp helgetur eller mange dager? Fly eller buss? I samarbeid med skolen, eller rent foreldrestyrt tur?

På Hvite Bussers nettsider finner dere mange gode turtips i både Norge og til utlandet. Send oss en mail til post@hvitebusser.no med når, hvor, hvor mange og hvilken skole det gjelder, så sender vi dere et uforpliktende tilbud. Vi deltar også gjerne på planleggingsmøter – både fysisk og digitalt. Du kan nå oss på telefon 359 33 110 for alle spørsmål.

2: Få med flest mulig av elevene i klassen

En klassetur med felles opplevelser og inntrykk er svært inkluderende og kan skape et sterkt samhold i klassen. Sjekk gjerne med elever og foreldre hva som skal til for å få med alle. Sjekk også med kommunen om det finnes finansieringsordninger for klasseturer.

Kontakt Hvite Busser for råd om hvordan turen kan tilpasses. Vi har ordninger for bevegelseshemmede og sørger for at alle matallergier og dietter blir tatt hensyn til underveis. Vi kan også gi tips om hvordan dere kan samle inn penger og vi søker statsstøtte for alle som reiser med oss.

2: Bestill tur i god tid

Hoteller, museer, aktiviteter, ferger og fly fylles vanligvis opp raskt, i alle fall i skolens ferier.

Hvite Busser klarer stort sett alltid å finne rom til alle grupper uansett, men det er mye lettere og ofte billigere å arrangere turer litt frem i tid. Bestill gjerne tur for 10. klasse allerede mens de går i åttende. Spesielt om dere blir flere enn 50 personer og ønsker å reise til Krakow og/ eller Berlin i høstferien.

3: Gi klasseturen et variert innhold

Hver klasse og hver elev er sammensatt, og kan ha mange forskjellige interesser og behov. Sett sammen et program med alvor og moro, lytting og involvering, refleksjon og action.

Hvite Busser sørger for en variert klassetur i samarbeid med våre utallige samarbeidspartnere. Finn grunnpakken som passer deres best, så hjelper vi dere å finne tilleggsaktiviteter som passer gruppa og årstiden. For eksempel vandretur, kjøpesenter, klatrepark, badeland eller sykkeltur.

4: Planlegg hver dag riktig

En gruppereise gir langt mindre rom for spontane innfall enn en familieferie eller langhelg med vennegjengen. Oppmøtetidspunkt må overholdes med god margin. Bussjåførens strengt regulerte kjøre- og hviletider må overholdes. Aktiviteter bør gjennomføres på full mage, og noen opplevelser krever rom i programmet til ettertanke. Samtidig er det også viktig med fritid og tid til å oppleve nye steder på egenhånd.

Etter å ha arrangert tusenvis av klasseturer kan Hvite Busser kunsten å sette sammen opplevelsesrike og gjennomførbare program for ungdom.

5: Sett dere inn i betalings- og avbestillingsbetingelser

Unngå ubehagelige overraskelser og les alle betalings- og avbestillingsbetingelser nøye. Spesielt etter korona vet vi at uforutsette ting kan skje.

De som bestiller klassetur med Hvite Busser trenger kun å sette seg inn i våre betingelser. Vi tar ansvar for alle avtalene med hotell, ferger, busselskap, restauranter og så videre. 

6: Sørg for gode rutiner underveis

Å få fin flyt på reisen med store grupper krever gode rutiner. Dobbeltsjekk romfordeling og nøkler på overnattingssteder, følg opp allergier på alle spisesteder, sjekk at lokale guider kan riktig språk, ta dopause på de riktige stedene…

Voksne på klassetur med Hvite Busser kan la oss ordne alt det praktiske, så har dere bedre tid til å følge opp ungdommen og sørge for orden og trivsel i gruppa. Avtal gjerne ordensregler med gruppa. 

7: Vær forberedt på uforutsette hendelser underveis

Noen kan bli syke, ferger kan innstilles, veiarbeid kan gi store forsinkelser og hærverk kan dessverre forekomme.

Hvite Busser har erfaring med og rutiner for alle tenkelige situasjoner som kan oppstå på tur med ungdom. Overlat dette til oss! (Reiseforsikring og pass er for øvrig hver enkelt sitt ansvar.)

8: Gi klasseturen et faglig innhold

Læring utenfor klasserommet gir solide knagger å henge kunnskap på. Ingen som har vært på omvisning i en tidligere konsentrasjons- eller fangeleir glemmer andre verdenskrig, Holocaust, eller hva menneskerettigheter betyr.

På klassetur med Hvite Busser får dere et oppdatert og engasjerende pedagogisk opplegg basert på læreplanen i norsk skole. Reiselederen gir reisen en rød tråd, og sørger for forberedelser og ettertanke etter besøk ved museer og minnesteder. Vi tør å påstå at ingen av de 300 000 som har reist med Hvite Busser har glemt turen.

9: Forbered elevene på det faglige innholdet

Elever med god kjennskap til andre verdenskrig og Holocaust vil få større utbytte av et besøk i for eksempel Auschwitz.

Reiselederne på Hvite Busser klasseturer forbereder gruppene før besøk ved leire og minnesteder, og elevene blir kjent med historiene til Hvite Bussers tidligere tidsvitner. Vi stiller også gjerne på skolebesøk før turen for å forberede elevene. Vi kan komme både i skoletiden og på kveldstid – digitalt eller fysisk. Dette gjelder både turer i skole- og foreldreregi.  

10: Bestill klassetur med Hvite Busser!

Reis bakover – tenk fremover!

 

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!

Når bør vi reise på klassetur?

Foto av konsentrasjonsleir på Hvite Bussers klassetur.

Når kan vi dra?

I utgangspunktet arrangerer vi klasseturer akkurat når dere ønsker å reise, men hotell, ferger, fly, minnesteder og museer kan bli fulle. Vær ute i god tid!

Når er det billigst å reise på klassetur?

Det er mange penger å spare på å unngå høysesong, spesielt til Berlin og Krakow. Prisen ligger høyt fra rundt skolestart til og med uke 42. Etter det går prisen vesentlig ned, og det er mindre trengsel på museer og minnesteder. Vinterferien er også lavsesong. I mars begynner prisene å stige igjen, og fra juni kommer vi inn i den aller dyreste tiden.

Klassetur i høstferien

Svært mange av våre grupper ønsker å reise i høstferien. Vær klar over at dette er en svært travel tid, og dere må være tidlig ute. Hva vi mener med “tidlig” variere med gruppestørrelse og destinasjon. Store grupper på over 100 som vil til Berlin, bør helst begynne bestillingen senest på våren i åttende om man skal reise i høstferien i tiende.

Når er høstferien 2024?

Dette er de ukene høstferien pleier å være i de forskjellige fylkene. Oppdatert mai 2023.

Oslo: Uke 40

Vestfold og Telemark: Uke 41 (skal fortsette slik i begge fylkene etter fylkesoppløsninga)

Troms og Finnmark: Uke 40

Nordland: Uke 41

Viken: Uke 40

Trøndelag: Uke 41

Rogaland: Uke 41

Vestland: Uke 40

Innlandet: Uke 41

 

 

Kan dere komme til skolen vår?

Representanter fra Hvite Busser møter gjerne opp på skolen for å informere om virksomheten og turene våre, ved flere anledninger:

 • Undervisning i skoletiden som en faglig forberedelse før klasseturen
 • Møte elevene på kveldstid som en faglig forberedelse før klasseturen
 • Møte med turkomiteen, eller FAU før dere har valgt tur
 • Komme på foreldremøte for å informere om klasseturen og inspirere til påmelding og dugnad

Vi kan komme både digitalt og fysisk.

Ta kontakt med oss i dag på post@hvitebusser.no eller tlf: 35 93 31 10

Om priser, hotell, mat og lignende

Våre grunnpriser gjelder en komplett klassetur med reiseleder, pedagogisk opplegg, turbuss, ferge, overnattinger, måltid og inngang og omvisning på museer og minnesteder. Be om et uforpliktende tilbud til din gruppes antall, tidspunkt og avreisested!: 

Telefon: 35 93 31 10
E-post: post@hvitebusser.no

Grunnpriser

 • Grunnprisene oppgitt på våre nettsider er fra-priser. De gjelder per person, fra 45 personer i lavsesong.
 • Med lavsesong menes fra 1. november til 31. mars, med unntak av jul og påske. Vi kan arrangere turer når som helst.
 • Antall: Vi arrangerer turer for grupper i alle størrelser. Prisen øker ved færre deltagere.
 • Vær oppmerksom på at grunnprisen i noen tilfeller er oppgitt uten måltidspakken. Dette er spesifisert i hvert program.

Måltid

 • Frokost er inkludert ved alle overnattinger.
 • De fleste lunsjer og middager på turen. Unntaket er for eksempel når gruppa har fritid i programmet.
 • De fleste middagene i måltidspakken er på hotellet, men vi kan bestille på mer spennende restauranter mot et tillegg. Se tilvalg under hver tur, eller spør oss.
 • Det kan være verdt å merke seg at ingen noen gang har bestilt en Hvite Busser tur først og fremst på grunn av maten. Vi bestiller enkle måltid, beregnet på ungdommens ganer, som ikke skal være med å trekke opp prisen.
 • Allergier: Vi gir beskjed til alle spisesteder underveis om allergier i gruppen. Det er svært viktig at vi får informasjon om allergier i god tid.

Hotell

 • Standard overnatting inkludert i prisen er flersengsrom på uspesifisert hotell.
 • Flersengsrom betyr stort sett tre- eller firemannsrom. I noen tilfeller kan det også bo flere på ett rom.
 • Mot et tillegg i prisen kan man bestille sentrumshotell.
 • Enkeltpersoner kan bestille dobbelt- eller enkeltrom mot et tillegg i prisen.

Nattferger

 • Overnatting på standard ferge i firesengs innvendig lugar er inkludert i prisen.
 • Enkeltpersoner kan bestille dobbelt- eller enkeltlugar mot et tillegg i prisen.

Museer og minnesteder

 • Besøk og omvisning i tidligere konsentrasjons- og fangeleire er alltid inkludert, for eksempel Auschwitz, Sachsenhausen, Ravensbrück, Grini Falstad. Dette gjelder også Utøya, 22. julisenteret, Narviksmuseet, HL-senteret og flere andre.
 • Se hvert program for hvilke museer og minnesteder som er inkludert i grunnprisen, og hvilke som kommer i tillegg.
 • Vi booker alle museer og minnesteder for gruppa, også Auschwitz/ Birkenau.

MVA

 • Prisen på turer i Norge er inkludert MVA.
 • For reiser i utlandet betaler dere ikke moms.

Avreisested

 • Lengre reisevei gir høyere pris. I noen tilfeller må man også legge inn en ekstra overnatting.
 • Når det gjelder utenlandsturer, har vi  beregnet grunnprisene med avreisested på Østlandet.

Sesong og kapasitet

 • Vi gjør oppmerksom på at prisen kan bli høyrere i høysesong, spesielt rundt skolens ferier. Kapasitet på hotell, museer, ferger og annet kan også påvirke prisen.

Flyreiser

 • Flybilletten er ikke inkludert i grunnprisen og bestilles separat.
 • Hvite Busser kan også bestille fly.
 • Flybilletter legges normalt ut tidligst 330 dager før avreise.

Se våre reisevilkår for mer informasjon om blant annet betalings- og avbestillingsbetingelser og prisøkning.

 

Våre samarbeidspartnere

Busselskaper

Navnet til tross – Hvite Busser har ikke egne busser. Vi samarbeider med en rekke busselskaper i hele landet, blant annet:

Connect buss

Jenssen turbuss

Schaus buss

Sirdalsbussen

Sula Rutelag

Tide buss

 

Ferger

Vi har gode samarbeid med flere fergeselskap for å frakte våre skoleklasser over til kontinentet:

Colorline

Finnlines

Polferries

TT-Line

Før reisen

Matallergier og dietter på klassetur

Hvite Busser sørger for at alle spisesteder underveis får beskjed om matallergier og dietter

Hvilke allergier og dietter må oppgis?

De vanligste allergiene og diettene som vi videresender til spisesteder, hotell og ferjer er:

 • Egg
 • Melk/ laktose
 • Vegetar
 • Vegetar, kan spise fisk
 • Cøliaki
 • Nøtter
 • Spiser ikke svinekjøtt
 • Halal

Dersom noen lider av allergier mot svært spesifikke matvarer (eks kiwi og epler fra fruktfat, sopp, rå paprika og tomat i salater osv) ber vi om at det oppgis om det dreier seg om alvorlige matallergier. Medfører allergien at vedkommende må tilbys annen mat, eller kan vedkommende plukke det vekk fra tallerkenen selv?

Det er viktig at korrekt informasjon om allergier oppgis ved innsending av navnelisten fem måneder før avreise. Dersom vi først får beskjed om allergier/dietter nærmere avreise, har vi dessverre begrenset mulighet til å ettersende informasjon til våre leverandører. Det kan også tilkomme endringsgebyr for de reisende.

Hvordan blir allergier tatt hensyn til på klasseturen?

Vi har opplevd følgende utfordringer ved noen av våre spisesteder:

 • Cøliaki: Ved buffet kan det forekomme at glutenholdige matvarer kommer i kontakt med mat satt frem til allergikere
 • Nøtter: Vi kan be om at nøtter ikke tilsettes maten, men mange ingredienser kan inneholde spor av nøtter. Vi har opplevd at flere spisesteder ikke kan etterkomme krav om fullstendig nøttefrie måltid.
 • Halal: Ikke alltid tilgjengelig. Ofte blir dette løst med vegetar retter

Alvorlige allergier

Enhver reisende med alvorlige allergier må selv forsikrer seg om at maten er trygg, da enhver har ansvar for egen helse underveis.

Det anbefales at man tar med litt nødproviant dersom en er avhengig av spesiell diett, for eksempel glutenfrie knekkebrød ved glutenallergi.

Vi garanterer at informasjon om allergier blir videreformidlet til spisestedene, hvis vi har fått denne informasjonen til rett tid. Vi kan allikevel dessverre ikke garantere at alle kan servere spesialmat. Ikke alle allergier er like kjent i alle land, og noen ganger støter vi på språkbarrierer. Vi som reisearrangør har ytterst liten påvirkning på matlagingsmetoder rundt på de forskjellige kjøkken.

Det er viktig at informasjonen over deles med deltakere med alvorlig allergi.

Navnelister og romfordeling

Navnelister

Korrekte lister med navn og personopplysninger er helt nødvendig ved innsjekk på hotell og reise med ferger og fly. I tillegg har mange ønsker om hvem som skal bo på rom sammen med hvem. Her får du informasjon om når og hvordan denne informasjonen skal gis til Hvite Busser. 

Når og hvordan fyller vi inn navnelisten?

 1. Gruppas kontaktperson mottar et tomt navnelisteskjema på e-post ved bekreftelse av turen. Det er viktig at det er dette skjemaet som brukes når dere gir navnelisten til Hvite Busser, da vi skal importere dataene inn i vårt system.
 2. Komplett navneliste må sendes til Hvite Busser senest 5 måneder før avreise
 3. Følgende informasjon må være med i navnelisten:
  1. Etternavn
  2. Fornavn
  3. Kjønn (viktig å vite ved romfordeling)
  4. Fødselsdato (ikke personnummer)
  5. Allergier
  6. Ønske om avbestillingsbeskyttelse
  7. Ønske om enkle og doble lugarer og rom (se tilbud for pris)
  8. Nasjonalitet

Når navnelista fylles inn, ber vi om at dere setter elevene i grupper på fire og fire fordelt på kjønn. Dette danner grunnlaget for romfordelinga.

Må vi vite nøyaktig antall når vi bestiller?

Det kommer an på når dere bestiller. Vi må ha navnelisten med riktig antall senest 5 måneder før avreise. Når dere bestiller turen lang tid i forveien, trenger vi kun et omtrent antall. Vi ønsker også beskjed så tidlig som mulig om antall som ønsker enkle og doble rom og lugarer, da dette er enklere å bestille jo lengre tid vi har.

Hva gjør vi om noen melder seg av eller på etter listen er sendt inn?

Tidspunktet for endringen påvirker eventuelle endringsgebyr. Sjekk våre reisevilkår.

Har dere noen gode tips for hvordan vi kan samle inn navnene på en effektiv måte?

Jepp. Det finnes mange digitale hjelpemiddel. Både Google og Microsoft har enkle spørreskjema som kan opprettes av alle med hhv Google- eller Microsoft konto. Det viktige er bare at dere samler informasjonen på en måte så den lett kan klippes inn i Hvite Bussers navneskjema. (Én kolonne for etternavn, og én for fornavn osv). Sjekk navnelisteskjemaet nøye før du oppretter et spørreskjema.

Obs!

Sjekk og dobbeltsjekk at alle navn står på lista. Vi har opplevd at elever ikke får bli med på tur fordi de rett og slett ikke sto på navnelista. Da må de snu på parkeringsplassen og bli hjemme mens resten av klassen reiser. Vi har dessverre ikke mulighet til å legge til en ekstra person på alle ferger, hotell osv på avreisedagen.

Romfordeling

Når navnelista fylles inn, ber vi om at dere setter elevene i grupper på fire og fire fordelt på kjønn. Dette danner grunnlaget for romfordelinga.

Standard rom på hotell

Prisen inkluderer seng i  flersengsrom. Vi tar utgangspunkt i firemannsrom, men gjør oppmerksom på at det kan komme endringer underveis. Nøyaktig romsturktur får vi vite kort tid før ankomst, gjerne samme dag. Dette fordi våre priser er fremforhandlet med forutsetning om fleksibel romsturktur. Dersom romfordelinga ikke går opp, vil noen senger stå tomme. Vi tar sikte på å fylle opp rommene, så voksne som ikke har betalt ekstra for enkelt- eller dobbeltrom kan i noen tilfeller havne på rom med elever. Våre grupper deler aldri rom med gjester fra andre grupper.

Lugarer på ferger

Firesengs innvendig lugar er inkludert i prisen. Dersom tallene ikke går opp, kan dere sette 2-3 personer i de gjenværende lugarene.

Single og doble

Enkeltpersoner kan bestille enkelt- eller dobbelt rom/ -lugar mot et tillegg i prisen (se tilbud for pris). Vi tar forbehold om kapasitet. Dersom man i noen tilfeller har betalt for enkelt-/dobbeltrom, men måtte sove i flersengs grunnet kapasitetsmangel, vil det aktuelle enkelt-/ dobbeltromtillegget bli refundert. Om gruppen ønsker mange enkle og doble rom, ber vi om å få vite dette så tidlig som mulig. Dette øker sjansen for at bestillingen blir innvilget.

 

Klassetur med rullestol, ledsager og spesielle behov

Rullestol

Våre klasseturer kan tilrettelegges for bevegelseshemmede. Det er viktig at vi får beskjed god tid i forveien, slik at vi kan gjøre nødvendige forberedelser. Merk at fremkommeligheten ved noen av minnesmerkene og museene vi besøker kan være noe begrenset. Spør oss om detaljer.

Ledsager

Hvite Busser tilbyr ikke gratis reise for ledsager. Støtteordninger for ledsager arrangeres av kommunene. Kontakt ditt lokale NAV-kontor eller kommunen og hør om de kan bistå med midler.

Andre behov

Spør oss om tilrettelegging for syns- eller hørselshemmede eller andre behov.

Innbetaling til Hvite Busser

Betalingsfrister

Se vår reisevilkår for oversikt over betalingsfrister.

Hvordan foregår betalingen?

Hvite Busser ønsker ikke innbetalinger fra hver enkelt reisende. Normalt samler gruppas reisekomite alle beløp fra dugnader og enkeltpersoner, og overfører beløp samlet. Innbetaling til Hvite Busser fra privatpersoner foregår ved bankoverføring og bruk av kid-nummer.

Hvordan skal vi samle innbetalingene fra hver enkelt reisende?

Dersom foreldre skal betale en egenandel:

Tips 1: Sett innbetalingsfristen fra de reisende en stund før innbetalingsfristen til Hvite busser.

Tips 2: Be folk merke innbetalingen tydelig med elevens navn, slik at det blir lett å holde styr på hvem som har betalt.

EHF-faktura

Vi kan også organisere betaling med EHF-faktura.

Obs! Svindelforsøk

Vi har dessverre opplevd svindelforsøk der noen feilaktig utgir seg for å samle inn penger til spesifikke klasseturer med Hvite Busser. Dersom du er i tvil om et betalingskrav for en klassetur er ekte – sjekk med kontaktpersonen for din gruppe, eller kontakt oss.

 

Reiseforsikring og avbestillingsbeskyttelse

Reiseforsikring

Den enkelte reisende må selv sørge for å ha nødvendig reiseforsikring. Hvite Busser tilbyr ikke reiseforsikring. Dersom klasseturen er i regi av skolen, kan skolens forsikring dekke elevene.

Avbestillingsbeskyttelse

Det anbefales at det tegnes avbestillingsbeskyttelse, og dette kan bestilles av Hvite Busser. Beskyttelsen gir kunden rett til fri avbestilling uten kostnader dersom det før reisen er påbegynt inntrer akutt sykdom, ulykke eller død hos den reisende selv, ektefelle, samboer, barn, søsken eller foreldre. Forholdet må dokumenteres ved legeattest som forelegges straks, og absolutt før avreisen for å oppnå refusjon. Sjekk gjerne om din reiseforsikring allerede dekker dette.

Avbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke, og bestilles samtidig ved registrering av deltagere.

 • Avbestillingsbeskyttelse for landopphold kr. 350,- pr. deltager.
 • Dersom Hvite Busser AS står som bestiller av flybillett beregnes det i tillegg 7 % av flybillettens pris

Pakkeliste

Hver reise er forskjellig – Pakk det som er relevant for din tur. Du finner utskriftsvennlig versjon av pakkelisten nederst. 

 

Hva pakker vi i?

Uansett hva du pakker i – husk å merke bagasjen din med navn.

 • Vi oppfordrer sterkt til å pakke i bag, da det er enklest å stable i bussens bagasjerom.
 • Ved fly: Sjekk hvor mange innsjekkede bagasje og håndbagasje din gruppe har bestilt til hver person.
 • Ved nattferjer: Husk liten sekk/bagg til det du trenger på ferjen. Det er ikke mulig at alle tar med all bagasjen for hele turen inn i lugaren.

Pakkeliste

 • Sjekk at du har gyldig reiseforsikring
 • Lommebok/ kort/ penger
 • Notatbok
 • Telefon, lader og høretelfoner
 • Tidsfordriv på reisen: Lesestoff, håndarbeid, last ned filmer el. lignende
 • Drikkeflaske
 • Matboks om dere skal smøre niste selv på hotell (gjelder mest i Norge)
 • Mobil, lader, høretelefoner
 • Eventuelle medisiner og eventuelt godkjennelse på å frakte dine medisiner over grensen.
 • Eventuelle briller/linser, linsevæske
 • Pute og pledd til bussturen.
 • Klær
  • Klær etter vær/årstid. Sjekk gjerne Yr.no.
  • Vær klar over at det kan blåse kaldt i leirene, og man skal stå stille eller gå sakte utendørs lenge. Ta med en god ytterjakke/ vindjakke/ regnjakke og gode sko.
  • Nattøy
  • Undertøy og sokker
  • Dersom en lengre vandretur står på programmet (feks Sabotørstien på Rjukan): Ekstra gode sko
  • Dersom badeland: Badetøy + håndkle.

Viktig på utenlandsreiser

 • Gyldig pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett*
 • Europeisk helsetrygdkort. Bestilles her.
 • Koronapass (hvis nødvendig)
 • Penger eller bankkort som du kan betale med utlandet.
 • Fyll også gjerne ut UDs reisergistreringsskjema. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på SMS eller e-post.

Reiseforsikring

Hver reisende er selv ansvarlig for å ha gyldig reiseforsikring

*Krav til pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett avhenger av hvert lands innreiseregler. Oppdatert informasjon om dette finner du alltid under Regjeringens reiseinformasjon.

 

Last ned pakkelisten i Word: Pakkeliste på klassetur med Hvite Busser

 

Pass, ID-kort og innreiseregler

De siste årene har både Covid-19 og situasjonen i Europa også påvirket mange klasseturer. Vi i Hvite Busser forholder oss til UDs reiseråd, og per nå (høst2023) har reiserådene til Tyskland og Polen ikke blitt skjerpet etter Russlands angrep på Ukraina. Per nå er det heller ingen restriksjoner i forbindelse med Covid-19 ved våre reisemål. 

Pass og ID

Fra regjeringen.no (oppdatert 7. august 2023):

Tyskland: Innreise til Tyskland krever vanligvis gyldig norsk pass (nødpass aksepteres også), eller nasjonalt ID-kort med reiserett slik at du kan legitimere deg som norsk borger. Reisedokumentet trenger ikke være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Tyskland.

Norske borgere samt utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge trenger ikke visum for å reise til Tyskland.

Polen: Alle som befinner seg i Polen plikter å ha gyldig ID til enhver tid. For norske borgere vil dette si pass, eller nasjonalt ID-kort med reiserett.

Hva hvis reisen må avlyses?

Dersom UD fraråder reiser til det aktuelle landet, eller reisen blir vesentlig forringet (museer og minnesteder er stengt), vil Hvite Busser avlyse turen, og gruppa får pengene tilbake.

Dersom gruppa selv avlyser turen som følge av bekymring, gjelder våre reisevilkår. Det er viktig at reisende setter seg inn i hvilke vilkår og frister som gjelder.

Nyttige lenker

Vi har lært at situasjonen kan endre seg raskt. Her finner du til enhver tid gjeldende innreiseregler:

UDs reiseregistreringsskjema: Klikk her

UDs reiseinformasjon, velg land. Her kan du se innreiseregler, koronarestriksjoner og sikkerhetsvurdering: Klikk her

Polske myndigheters nettside om innreise i Polen: Klikk her

Tyske myndigheters nettside om innreise til Tyskland: Klikk her

 

 

Under reisen

Kontakt ved nødstilfeller underveis

Dersom det oppstår en nødsituasjon underveis, og Hvite Bussers reiseleder er hindret fra å varsle administrasjonen:

Hvite Bussers nød telefon: +47 415 17 415

Daglig leder: + 47 916 95 812

 

Foreldres rolle og oppgaver på tur

Gruppens voksne har ansvaret for elevene underveis, samt ro og orden under hele reisen. Hvite Busser sin reiseleder leverer Hvite Bussers faglige opplegg, og har det overordnede ansvaret for det praktiske underveis. 

Vi har absolutt best erfaring med grupper der de voksne følger disse to enkle punktene:

1. Vær en god rollemodell

Vi opplever at miljøet i gruppa og læringseffekten for elevene blir absolutt størst om foreldrene opptrer som gode rollemodeller. Dersom foreldre sitter med ørepluggene i og ser på telefonen mens reiseleder formidler i bussen, vil ungdom gjøre det samme. Dersom gruppas voksne skravler og ser en annen vei under omvisninger, vil uro forplante seg i hele gruppa. Dersom voksne møter opp for sent til avtalte tidspunkt, vil ungdom også komme for sent, og gruppens tidsplan vil skli helt ut.

2. Det er lov å irettesette andres barn

Terskelen kan ofte være høy for å irettesette noen du ikke kjenner, men om ungdom (eller voksne) forstyrrer resten av gruppa, noen si ifra.

Tips

Foreldregruppen må selv avtale hvilke oppgaver som skal fordeles mellom de voksne på tur. Noen velger å ha våken nattevakt alle nettene underveis. Spesielt ved store grupper kan elevene deles inn i grupper med en fast voksen, som har ansvar for sin gjeng.

Reiseleder vil også ha løpende dialog med kontaktpersonen og foreldregruppen underveis om fordeling av oppgaver. Slike oppgaver kan være:

 • Se over rom ved avreise fra hotell
 • Se over bussen om noen har glemt noe
 • Sørge for at elever holder bussen ryddig
 • Sørge for at tidspunkter for fremmøte til buss, måltider, guiding og annet overholdes
 • Sørge for at allergikere får maten som er bestilt til dem
 • Hjelpe til å fordele nøkkelkort ved innsjekk på hotell og ferger
 • Bistå ved gruppeoppgaver
 • Sørge for at hotellets ordensregler og ro-tider overholdes
 • Sjekk rom og lugarer ved ankomst.  Ta bilder om noe skulle være ødelagt.

 

Ordensregler på klassetur

Det er turkomiteen selv som bestemmer hvilke ordensregler som gjelder på turen. Dette er forslag til regler som kan gjelde både for oppførsel og sikkerhet. Mange grupper velger å be elevene signere på reglene før avreise. Se utskriftsvennlig versjon nederst. 

Oppførsel

 • Jeg representerer meg selv og skolen og jeg vil oppføre meg slik at folk får et godt inntrykk av oss som gruppe.
 • Jeg vil følge instrukser og beskjeder fra gruppeleder/reiseleder/lærere på tur.
 • Jeg deltar i det oppsatte programmet.
 • Jeg møter opp i god tid til bussavganger, måltider og andre avtaler slik at ikke andre må vente på meg.
 • Jeg vet at konsentrasjonsleirene er minnesteder der jeg er rolig og viser respekt for den lidelsen som har utspilt seg der.
  • Fjerning og flytting av gjenstander er ikke tillatt.
  • Mobil skal være på lydløs.
  • Jeg skal ikke kle meg i noe som åpenbart er feil (pysj-bukse, t-skjorte med hakekors…)
 • Når reiseleder, guider eller sjåfør snakker, skal jeg høre etter og legge vekk mobilen.
 • Jeg skal bidra til at det blir en hyggelig tur for alle, både elever og voksne.
 • Gå alltid minst tre stykker sammen når dere er uten voksne. Gi alltid beskjed hvor dere går, og ha alltid mobilen på.

Måltid

 • Jeg vet at jeg er gjest i et annet land og skal vise bordskikk og respektere annerledes mat og drikke. Jeg sitter ved bordet til alle er ferdig ved felles middag.
 • Ved buffet forsyner jeg meg kun med det jeg tror jeg spiser, og går heller flere ganger. Dermed er det nok mat til alle, og vi unngår matsvinn.

På bussen

 • Alle må rydde etter seg selv og andre på bussen. Søppel kastes direkte i søppelposer og ikke på gulvet.
 • Ingen skal stå eller gå i bussens midtgang når bussen kjører. Alle skal sitte vendt forover fastspent i sikkerhetsseler når bussen kjører. Dette har med sikkerhet å gjøre.
 • Jeg er innforstått med at jeg er selv ansvarlig for å erstatte ting jeg måtte ødelegge i bussen, selv om det er hendig uhell.

På hoteller og ferjer

 • Jeg gjør meg kjent med nødutganger.
 • Jeg er stille på rommet/lugaren/gangen etter avtalt ro-tid. Husk at det er andre gjester enn oss.
 • Jeg skal ikke flytte senger inn på et annet rom.
 • Jeg passer godt på mine ting og sjekker at jeg ikke glemmer noe.
 • Jeg er innforstått med at jeg er selv ansvarlig for å erstatte ting jeg måtte ødelegge på hotellrom/lugarer etc., selv om det er hendig uhell. Dersom ingen av de på rommet/lugaren tar ansvar for hendelsen, vil alle på rommet/lugaren dele på utgiftene.
  • Tips: Sjekk om noe er ødelagt på rommet/lugaren ved innsjekk. I tilfelle: Ta bildet av skaden, og vis det til reiseleder. Da unngår du å bli holdt ansvarlig for noe andre har gjort.

Lover og regler

 • Jeg har satt meg inn i Hvite Bussers reisevilkår og regler om avbestilling.
 • Jeg kjøper ikke, eller bruker alkohol og andre rusmidler på tur.
 • Jeg skal overholde tollreglene (springkniver og softgun er ikke lov å innføre i Norge). Jeg er innforstått med at foreldre/lærere kan midlertidig inndra gjenstander/varer som jeg har kjøpt eller medbragt på turen dersom dette er gjenstander/varer som ikke er tillatt.
 • Jeg vet at brudd på disse reglene og/eller annen klanderverdig adferd kan få konsekvenser (eks. flyttes fra rom, ikke delta i aktiviteter). Alvorlig brudd vil bli formidlet til foresatte og kan også føre til at jeg blir sendt hjem på foresattes regning.
 • Jeg forplikter meg til enhver tid å forholde meg til gjeldende lover og regler.

 

Last ned i Word: Forslag til ordensregler på klassetur med Hvite Busser

Trygghet og beredskap

Trygghet før reisen og underveis

Hvite Busser er en profesjonell reiselivsaktør, som har drevet med pakkereiser siden 1992. Vi har solid erfaring på alt som kan oppstå før reisen og underveis. Vi har et stort nettverk av samarbeidspartnere som gjør reisen trygg. Når det gjelder sikkerhetssituasjonen i landene vi reiser til, forholder vi oss til Utenriksdepartementets reiseinformasjon.

Økonomisk trygghet

Vi er underlagt pakkereiseloven.

For din trygghet er Hvite Busser medlem av Reisegarantifondet. Formålet med fondet er å sikre forbrukere mot økonomisk tap. Dette gjelder for de som har kjøpt en pakketur av fondets medlemmer.
De reisende skal heller ikke bli strandet på reisemålet hvis firmaet som har solgt pakketuren går konkurs.

Beredskap underveis

Som en ekstra trygghet for våre deltagere har Hvite Busser en avtale med Sjømannskirken om en 24-timers beredskapsordning i forbindelse med evt. ulykker. Ordningen inkluderer alle reisende, og er uavhengig av den enkeltes livssyn.

Vi har også flere samarbeidsaktører i landene vi reiser til, som hjelper dersom uforutsette hendelser skulle oppstå.

Reiseforsikring

Hver enkelt som reiser med oss er selv ansvarlig for å ha gyldig reiseforsikring.

 

Lading og wi-fi på klassetur

Ikke alle busser har ladestasjon ved alle seter. Spør sjåføren om du kan lade, men det beste er om du lader på hotellet/fergen. Husk å ta med laderen videre på reisen! En powerbank kan også være nyttig.

Noen av bussene har Wifi, men ikke alle. I Polen og Tyskland vil man ofte oppleve dårligere nett enn vi er vant til i Norge.

Etter reisen

Tid til ettertanke og tiltak

Når du kommer hjem, vi du nok oppleve at du er ganske mettet av inntrykk. Det er sterke minner fra historiene du har hørt og minnestedene du har besøkt, men det er sikkert også en mengde gode og uforglemmelige minner å ta med seg videre.

Vi håper du har lært noe på reisen. Vi håper du har fått nye venner. Vi håper du tar med deg dine erfaringer og sunne holdninger videre.

Vi håper også du anbefaler våre turer til andre! Bare ta kontakt med oss, så kommer vi gjerne på skolebesøk!