fbpx

Søk i Hvite Busser

Om oss

Hvite Busser har siden 1992 arrangert kunnskapsreiser og klasseturer for norsk ungdom. Alle turene besøker tidligere konsentrasjons eller fangeleire som Auschwitz, Sachsenhausen og Falstad. Vårt pedagogiske opplegg fokuserer på menneskerettigheter, menneskeverd og antirasisme. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst uavhengig.

Vår historie

Hvite Busser ble startet i 1992 som en direkte reaksjon på en oppblomstring av nynazisme. En gruppe engasjerte mennesker ønsket å vise ungdom den ytterste konsekvens av rasetenkning ved å ta dem med til tidligere konsentrasjonsleire. Konseptet var enkelt, men meget virkningsfullt. Med på alle turene var et tidsvitne – en som selv hadde opplevd å være fange i konsentrasjonsleir.

Les mer

Mange så verdien av denne typen læring utenfor klasserommet, og reisene ble raskt meget populære. Tidsvitnene er en viktig del av vår historie, og Hvite Busser ble en viktig del av deres historie. Flere erfarte at de først klarte å fortelle om sine grusomme minner fra konsentrasjonsleirene når de kunne fortelle det til ungdom med en hensikt. Hensikten var at dette aldri måtte skje igjen.

I dag, mer enn 80 år siden krigsutbruddet, er det dessverre ingen flere tidsvitner fra andre verdenskrig som reiser med ungdommen. I mellomtiden har derimot flere av leirene vi besøker utviklet seg til museer med moderne og engasjerende måter å formidle sin historie til ungdom. Hvite Busser har utviklet et eget pedagogisk opplegg i tråd med skolens læreplan. Tidsvintene er fortsatt med oss i form av Hvite Bussers  anseelige filmskatt. Vi har produsert flere titalls filmer med våre tidsvitner, konsentrasjonsleire og menneskerettigheter. Våre reisende får glede av disse på våre bussturer.

Nye reisemål

I begynnelsen het vi Stiftelsen Hvite Busser til Auschwitz, og som navnet tilsier hadde alle reiser samme mål den gang. Etter hvert har flere reisemål komme til. Berlin har siden begynnelsen av 90-tallet blitt en svært rikholdig og stadig mer populær storby. Koronapandemien tvang oss til å tenke nytt, så siden 2020 tilbyr vi også reiser med vårt pedagogiske opplegg i Norge. Vi har også fornyet oss tematisk. I Berlin tar vi for oss Berlinmuren og Stasi-fengslet. I Norge besøker vi 22. julisenteret og Utøya.

Hvite Busser i dag

I vår polariserte verden er budskapet vårt viktigere enn noen gang. Derfor er det ekstra hyggelig at det nå har blitt innført statsstøtte til klasser som ønsker å reise med oss. Det sender et viktig signal om at det vi jobber med å formidle, er relevant også i dag.

På snart 30 år har mer enn 300 000 ungdommer reist med oss, og vi håper på mange flere i fremtiden.

Ideell virksomhet

Hvite Busser er en ideell virksomhet uten offentlig støtte. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst uavhengig.
Eventuelle overskudd i selskapet går til utvikling av produkter som for eksempel dokumentarfilmer og informasjon som kommer våre reisende til gode. Ingen eiere kan ta utbytte fra driften.

 

Undervisning

Hvite Bussers pedagogiske plattform er knyttet opp mot læreplanen

Minnesteder

Tidligere konsentrasjonsleire fra andre verdenskrig

Tidsvitner

De som opplevde nazistenes leire og har gitt oss kunnskap
Hvite Bussers 30-årsjubileum

Med Hans Majestet Kong Harald og kunnskapsminister Tonje Brenna

Vår visjon

En fremtid med menneskeverd, uten rasisme og ekstremisme

Våre verdier

KUNNSKAP – TOLERANSE – FELLESSKAP

Skape kunnskap om det har skjedd og hva som skjer i dagens samfunn.
Kunnskapen skal åpne for toleranse ovenfor andre medmennesker.
Reisene skaper felleskap basert på felles minner fra en reise i Europa.

Våre reiser

klikk her for å se alle våre klasseturer til Polen, Tyskland og Norge.

Er alle bussene hvite?

For hvem, når og hvor?

Å reise med Hvite Busser har blitt et begrep, men hva betyr det?