fbpx

Søk i Hvite Busser

Personvernerklæring for Hvite Busser

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er Hvite Busser , organisasjonsnummer 971 327 413 ved daglig leder Ole Johnny Hansen

Kontaktinformasjonen til Hvite Busser er:

Postadresse: Ferjegt. 1, 3921 Porsgrunn

E-post: post@Hvite Busser.no

Telefon: 35 93 31 10, hverdager klokken 08.30 – 15.00

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Som følge av matbestillinger, romfordeling for grupper på ferger og hotell, og for ivaretakelsen av helse og velferd for den enkelte reisende, oppbevarer vi opplysninger om kjønn, fødselsdato, opplysninger om allergier, sykdommer og andre spesielle forhold som anses nødvendig og hensiktsmessig. .

Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på våre nettsider og sosiale medier.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Vi benytter kjøpshistorikk og adferdsmønster på nettsiden til å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset våre fremtidige reisende.

Grunnlaget for behandlingen 

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse og opplysninger om særskilte personlige opplysninger benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere f.eks. busselskap, fergeselskap, hoteller, spisesteder, museer, severdigheter og lokale agenter.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Vi har et personvernombud, kontorsjef Ingrid Luise Røhme, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

post@hvitebusser.no