Taushet er ikke alltid bra

I mange år reiste tidsvitner med de Hvite Bussene. Tidsvitner er norske kvinner og menn som hadde vært fanger i nazistenes fangeleirer. Det var sterke, personlige opplevelser de formidlet til tusenvis av ungdommer og voksne på turene. Nå er tidsvitnene borte. Deres stemmer er stilnet. Men; de overlevende ga oss et klart oppdrag: «Sørg for at det vi har fortalt ikke blir glemt». Hvite Busser vil alltid holde det løftet, og er stolte av å ha fått oppdraget.
Skrevet av:
Frank Sandbye-Ruud
Publisert: 28. juni 2021

I Hvite Busser blir vi ofte spurt om det ikke er på tide å legge den andre verdenskrig bak oss. Tidsvitnene er borte, er det ikke på tide å fornye seg? Til det er svaret enkelt: tiden under nazismen ble for store deler av verden preget av ufattelig lidelse, overgrep, vilkårlige arrestasjoner, frykt og nød. Holocaust, folkemordet på over 6 millioner jøder, vil for all tid stå som beviset på hvor galt det kan gå når autoritære og menneskefiendtlige ideologier får vokse frem.

I Norge har vi en unik okkupasjonshistorie, og vitnemålene til de overlevende er en tidløs dokumentasjon.  Okkupasjonen i Norge varte i fem år. 44 000 norske menn og kvinner satt i fangenskap under deler av andre verdenskrig. 9000 fanger ble sendt ut av landet og videre til fengsler og konsentrasjonsleirer i Tyskland og tyskokkuperte områder. Av disse døde 1400. Over halvparten av alle nordmenn som døde var jødiske.

Kreftene som stod bak nazismen er ikke unike. De kan ha andre farger og opprinnelse, men essensen er den samme. Menneskerettigheter brytes i mange land verden over hver eneste dag. Utviklingen i en del en del europeiske land er skremmende, med gradvis økende autoritære styresett

Den spanske filosofen George Santayana siterer vi ofte:

De som ikke husker historien er dømt til å leve den om igjen.

Reis bakover. Tenk fremover.

Hvite Busser bruker kunnskapen om den ekstreme nazistiske ideologien, den gradvise fremveksten av mer og mer overgrep og drap, og selve Holocaust, som en bakgrunn for å formidle verdier som er skapt for at vi mennesker skal leve godt sammen.

For å vise hva som kan skje dersom vi ikke hele tiden jobber for å forme et godt samfunn, berører vi nyere tids historie der konflikter har ført til nye groteske massedrap. Det er nok å nevne at det ikke er mer enn 26 år siden det var nærmere 700 konsentrasjonsleirer på Balkan.

Vårt motto er: Reis bakover – Tenk fremover. Vi bruker vitnemålene til tidsvitnene som et bakteppe, og trekker en rød tråd til dagens situasjon. Vi er heldige i Norge. Vi tilhører den lille delen av verdens befolkning på kun 8,4% som lever i et totalt demokrati (Demokratiindeksen 2020). Demokratiet er ikke noe vi bare har. Det er en måte å forme et samfunn på som er krevende, og som krever daglig pleie.

Hvite Busser bidrar i det arbeidet. Gjennom våre turer i inn- og utland søker vi å gi de som reiser med oss en plattform som gir grunnlag for refleksjon, kritisk tenking og verdier for livet. Samtidig passer vi på å kombinere det pedagogiske med gode opplevelser og minnerike dager.