11. juli

I dag 11. juli markerer vi den 28. minnedagen for folkemordet i Srebrenica.
Skrevet av:
Lars Petlund Breiby
Publisert: 11. juli 2023

Folkemordet i Srebrenica begynte 11. juli 1995.
8372 sivile bosniske muslimer ble drept, i hovedsak unge gutter og menn. Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia har ettertrykkelig slått fast at det som skjedde i Srebrenica i julimåned 1995 var et folkemord. Dessverre er det likevel fortsatt benektelse og manglende anerkjennelse for dette faktum den dag i dag. Konflikten i Bosnia-Hercegovina lever derfor videre og forsoningsarbeidet er utfordrende.

Hvert år 11. juli, gravlegges nylig identifiserte ofre for folkemordet i minnegravlunden utenfor Srebrenica by. Så langt er rundt 6600 personer blitt funnet, identifisert og gravlagt. Mange andre er funnet, men ikke identifisert, og enda flere er fortsatt ikke funnet. Mange ofre ble hurtig flyttet fra en massegrav til en annen, og mange ble også derfor dessverre fordelt utover flere massegraver. Identifiseringsarbeidet har vist seg å være et krevende og langsomt arbeid.

Til tross for at dagen markeres i mange land i Europa og verden, er ikke dagen anerkjent som en internasjonal felles minnedag. Europarådets kommissær for menneskerettigheter Dunja Mijatovic er en av mange som ønsker å gjøre noe med dette[1]. Den britiske støtteforeningen har markerer i år under banneret «Together we are one»[2].

Folkemordet i Srebrenica skjedde i Europa på midten av 1990-tallet, likevel er det en hendelse få av oss markerer og minnes. I dagens Europa med stadig polarisering og tøffere diskusjonsklima er det spesielt viktig å minnes hvor galt det kan gå, og hvordan vi kan og må forhindre at noe liknende skjer igjen.

I dag, 11. juli, minnes vi folkemordet i Srebrenica. Hvite busser stiller seg bak oppropet til Europarådets kommissær om å gjøre 11. juli til en internasjonal minnedag for folkemordet på bosniske muslimer under Bosniakrigen.

Reis bakover. Tenk fremover

Hvite Busser var nylig i Bosnia Herzegovina, etter at vi ble invitert med ned av Ahmed Lindov. Ahmed har helt siden han selv var elev og deltaker på tur med Hvite Busser da han gikk på ungdomsskolen, hatt et ønske om å få være med å organisere liknende turer til Bosnia-Hercegovina for å lære norske elever om hva som skjedde i kjølvannet av oppløsningen av Den Jugoslaviske Republikk.

Folkemordet i Srebrenica er noe vi aldri må glemme. For å være med på å holde dette minnet i livet, samt lære mer kommer Hvite Busser til å tilby skoleturer til Bosnia-Hercegovina. Vi ønsker å lære om og av disse tragiske hendelsene og grusomhetene for at det ikke skal skje igjen.

[1] https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/high-time-to-recognise-11-july-as-an-official-international-day-of-remembrance-of-the-victims-of-the-srebrenica-genocide
[2]https://srebrenica.org.uk/news/remembering-srebrenicas-2023-theme-together-we-are-one