2 millioner til Hvite Busser!

Etter to vanskelige år med pandemi, er det med stor glede vi mottar nyheten om at Hvite Busser vil få 2 millioner kroner i det reviderte nasjonalbudsjett som legges frem i disse dager.
Skrevet av:
Hvite Busser
Publisert: 11. mai 2022

Tøff tid

Pandemien har medført et enorm inntektstap for oss, og hindret nesten all reisevirksomhet i to år. Denne våren har vi endelig kommet igang igjen med klasseturer i både inn- og utland, men så startet krigen i Ukraina, og med den fulgte stor usikkerhet rundt utenlandsreiser, spesielt til Polen.

En gledens dag

Gleden var enorm da vi i fikk beskjed at vi vil få 2 millioner i støtte fra Kunnskapsdepartementet over revidert nasjonalbudsjett for 2022. Nyheten er fortsatt fersk, men vi har klare planer for hva vi vil bruke pengene til, nemlig faglig utvikling som skal komme de reisende til gode. Det har vært lite økonomiske midler til å drive fagutvikling den siste tiden, og flere prosjekter har blitt satt på vent. Gjennom pandemien har vi bygd opp et svært spennende tilbud av klasseturer i Norge, og nå ønsker vi å utvikle et større pedagogisk opplegg for disse for å forsterke den røde tråden på hver reise. Det har også skjedd en utvikling av læreplanen i skolen, som vi trenger å tilpasse oss i større grad. Vi har en app som trenger å oppdateres, og reiselederne trenger faglig påfyll og opplæring om nye destinasjoner.

Deler av beløpet vil også bli satt av som en sikkerhetsbuffer. Det er fortsatt usikre tider, og både pandemi og krig kan medføre negative konsekvenser for årets planlagte reiser.

Anerkjennelse

Vi i Hvite Busser er ikke tvil om at det vi jobber med er viktig, men vi setter alltid stor pris på når andre også ser dette. Tildelingen av disse midlene tolker vi som en stor anerkjennelse av vår innsats.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (AP) skriver om tildelingen:

Regjeringen gjør flere tiltak på kunnskapsfeltet for å styrke arbeidet mot høyreekstremisme og for menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap i revidert nasjonalbudsjett. Blant annet kommer det penger til Hvite Busser og Aktive Fredsreiser. Disse får en engansbevilging på 2 millioner kroner hver.

Arbeidet mot høyreekstremisme og for demokratiske verdier er kanskje viktigere enn på lenge. Det er viktig i det små og hverdagslige, for å motkjempe hverdagsrasisme og diskriminering. Og det er viktig i det store geopolitiske bildet, der vi ser en urolig og spent situasjon i Europa og verden. 

For å forstå vår samtid, må vi kjenne vår historie. Og nettopp dette gjør Aktive Fredsreiser og Hvite Busser et viktig arbeid for. De bidrar til at spesielt barn og unge kan forstå mer av historien. Derfor er jeg glad for at vi kan støtte deres arbeid med 2 millioner kroner hver.

Vi i Hvite Busser er svært takknemlige, og gleder oss til å ta fatt på veien videre med litt lavere skuldre og litt større økonomisk handlerom.