Frihet

Vi lever i et fritt land. Norge ligge helt på topp i verden når det måles på pressefrihet og ytringsfrihet. Det nyter vi godt av hver dag. Antagelig uten at det skaper noen store hverdagslige gledesutbrudd. På dager som 8. mai, frigjøringsdagen og veterandagen, feires friheten. Da vaier flagg og det holdes taler. Allikevel er det slik at vi ofte må gjøre en tankejobb for å komme tettere på hva denne friheten betyr for oss. For de som har opplevd å miste friheten, eller få den kraftig begrenset, vil det være enklere.
Skrevet av:
Ole Jonny Hansen
Publisert: 8. mai 2024

Opplevelse av å miste friheten

Vi mistet faktisk alle litt av friheten vår for noen få år siden, under pandemien. Det må med en gang sies at det var frihetsbegrensning i miniformat dersom man sammenligner det med hva som skjedde i okkupasjonsårene i Norge. Men opplevelsen av gleden da det hele var over, kan gjøre at vi kommer tettere på en forståelse av den enorme gleden da fredsbudskapet ble publisert over hele landet.

Det er også greit å reflektere litt over at etter at den første, nesten euforiske gleden over at pandemirestriksjonene ble opphevet, vendte vi oss alle raskt til den nye virkeligheten. Friheten vi hadde lengtet så lenge etter ble hverdagsliv og noe vi tok, og fortsatt tar, for gitt. Overraskende raskt.

Det er kanskje greit også å minne om at ikke alle som bor i landet vårt tar frihet for gitt. Mange har flyktet fra autoritære regimer. Mange har opplevd krig og ufrihet på kroppen.

Mange av veteranene våre har opplevd å være utstasjonert i krigsområder, ofte der autoritære ideologier kriger mot hverandre, og der ofrene blir sivile, uskyldige.

Like fullt blir det helt feil ikke å nevne at det er krig i Europa, og krig på Gaza. Begge steder med ekstreme konsekvenser for befolkningen. Folk som helst vil leve i fred og i frihet, men er fratatt muligheten.

Endelig rope hurra for Norge igjen

Tilbake i 1945, etter fem lange år med okkupasjon, var de fleste nordmenn i gledesrus. Landet vårt var igjen fritt. Vi kunne heise flaggene våre. Rope hurra for Norge. Snakke om hva vi ville. Arrangere konsterter og dansetilstelninger. Skrive innlegg i aviser og forfatte bøker om alle slags temaer, gå i 17. mai tog, synge nasjonalsangen med tårer i øynene og henge opp bilder av kongefamilien. Denne friheten, som så mange hadde kjempet og ofret livet for, var ikke bare et symbol på seier over okkupantene, men også en påminnelse om verdien av selvstendighet, demokrati og menneskerettigheter. I dag, 79 år senere, fortsetter denne friheten å være selve kjennetegnet ved norsk identitet og samfunnsliv.

Forstå verdien av frihet

Det er i skyggen av historien at vi virkelig forstår verdien av friheten vi nyter godt av i dagens Norge. Den friheten som ble tatt fra oss under den tyske okkupasjonen var ikke bare fraværet av fysiske lenker, men en undertrykkelse av våre grunnleggende rettigheter. Det var en tid da ytringsfrihet var begrenset, og frykt rådet over folks tanker og handlinger. Det var en tid da demokratiet var satt til side til fordel for det autoritære naziregimet vi hadde blitt pådyttet. Og ikke minst var det en tid da enkeltmenneskers rettigheter ble ignorert til fordel for en overordnet agenda.

Mange som kjempet for friheten

Det var mange som kjempet mot okkupasjonsmakten. De bør hedres spesielt, fordi de minner oss om vår iboende lengsel etter frihet og rettferdighet. Det minner oss om de utallige heltemodige handlingene til enkeltpersoner som risikerte alt for å beskytte våre grunnleggende verdier. Og det minner oss om at frihet aldri er en selvfølge, men noe som må verdsettes, vedlikeholdes, kjempes for og forsvares av hver ny generasjon.

Et fritt samfunn

Det Norge vi lever i er et fritt og demokratisk samfunn. Vi har privilegiet av å leve i et samfunn der grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet, religionsfrihet og rettferdig rettsvesen er beskyttet. Vi kan uttrykke våre meninger uten frykt for represalier, vi kan praktisere vår tro, og vi kan stole på at rettssystemet vil behandle oss med likeverdighet og rettferdighet. Denne friheten gir oss ikke bare muligheten til å leve livene våre i tråd med våre egne verdier og overbevisninger, men den gir også grobunn for kreativitet, innovasjon og mangfold.

Friheten er sårbar

Men, selv om vi nyter godt av denne friheten i dag, er det viktig å erkjenne at den fortsatt er sårbar. Frihet er ikke bare fraværet av fysiske lenker, men nærværet av frihet til å tenke, mene, handle og snakke fritt. Frihet er mest av alt en kontinuerlig kamp for å bevare og styrke våre grunnleggende rettigheter. Frihet er også å måtte tåle motstand og uenighet med de vi står for. Frihet er meningsmangfold. Det er når dette mangfoldet blir utsatt for begrensninger at vi må være våkne.

Selv om Norge fremstår som et lysende eksempel på verdien av frihet og demokrati, noe vi med rette kan være stolte av, bør vi benytte 8. mai til å ta inn over oss at frihet ikke bare er en gave fra fortiden. Det er også en utfordring og et ansvar som vi alle må ta del i å bevare og styrke for fremtiden.

Vi i Hvite Busser jobber med det hver eneste dag. Vårt motto er «Reis bakover. Tenk fremover». Vi tar elevene med til steder der friheten ble tatt fra enkeltmennesker. Vi gjør det for å la dem forstå at hver enkelt har en mulighet til å være med på å ta vare på friheten vi alle nyter godt av. Hver eneste dag.

 

Reis bakover. Tenk fremover