Krystallnatten – et av de mørkeste kapitlene i Europeisk historie

Natten mellom 9. og 10. november 1938 startet en dramatisk opptrapping av jødeforfølgelsen i Tyskland. Forfølgelsen av jøder hadde pågått lenge, og i økende grad. Jøder ble banket opp, mobbet, stengt ute fra restauranter og offentlige steder, butikker malt med slagord og publikum fortalt at de skulle holde seg borte fra jødiske butikker. Fredag 28. oktober 1938 skjedde det noe ekstraordinært ved at omkring 17 000 askenasiske jøder, uten forvarsel, ble samlet midt på natten og og deportert til Polen. De fleste hadde bodd i Tyskland hele sitt liv.
Skrevet av:
Ole Johnny Hansen
Publisert: 9. november 2022Mordet på vom Rath

Den unge tyske jøden Herschel Grynszpan, som hadde reist fra Tyskland til familie i Frankrike, fikk et brev fra sin familie med beskrivelser om denne fryktlige begivenheten. Han dro da til den tyske ambassaden i Paris og for å be om hjelp til å lette familiens situasjon. Sekretæren på ambassaden gjorde ingenting. Grynzpan forsto at han heller ikke hadde ambisjoner om å gjøre noe. Den 7. november oppsøkte han ambassadesekretæren og skjøt ham. 9. november døde 3. sekretær Ernst vom Rath.
Mordet ble påskuddet nazistene trengte for å angripe jøder og jødisk eiendom. Den nazistiske regjeringen satte medlemmer av NSDAP, sammen med det regulære politiet, i gang med å organisere opptøyer.


Fremprovoserte opptøyer

Opptøyene, drevet frem av agitasjon og løgn, ble kjent som Krystallnatten. Den kalles også Pogromnacht. Opptøyene spredte seg til alle deler av Tyskland. Bare noen få byer klarte å hindre mobben i de enorme ødeleggelsene. Hele 1400 synagoger ble brent ned og 7 500 butikker ble ødelagt. I alt 91 jøder ble slått i hjel av mobben, utallige ble trakassert, slått og ydmyket. Hele 30 000 mannlige jøder ble ført til konsentrasjonsleirene Buchenwald, Sachsenhausen og Dachau. De fleste ble løslatt etter 3 måneder, mot løfte om å forlate Tyskland.

Pogromnacht

På morgenen 10. november var fortauene utenfor de jødiske butikkene fulle av knust glass, herav benevnelsen Krystallnatten. Benevnelsen som også brukes, Pogromnacht, kommer av uttrykket pogrom. Gjennom store deler av Europas historie har det vært mange groteske eksempler på at en opphissede folkemengder har angrepet jøder og jødisk eiendom. Påskuddet har vært påståtte ulykker og forbrytelser som jødene ble anklaget for. Myndighetene har ofte støttet folkemengden framfor ofrene. Dette er hva som kjennetegner en pogrom, som opprinnelig er et russisk ord.

Sterke internasjonale reaksjoner

Etter Krystallnatten kom det sterke avskyreaksjoner fra Europeiske land og USA og Canada. Hendelsen førte også til en massiv diskreditering av nazismen i verden for øvrig. USA kalte hjem sin ambassadør i Berlin, og enkelte land valgte å bryte diplomatiske forbindelser fullstendig.
Etter Krystallnatten ble jødene i Tyskland ilagt en kollektiv bot på 1 milliard tyske mark. Boten ble gitt for mordet på vom Rath. Forsikringssummen på 6 milliarder mark ble ikke gitt til innehaverne av de ødelagte eiendommene, men til den tyske regjeringen.

Starten på den den endelige løsningen

Krystallnatten ble på mange måter starten på det som senere skulle bli «den endelige løsningen». 12. november hadde sentrale medlemmer av NSDAP et møte der Hermann Göring skal ha uttalt: «vi har ikke kommet sammen kun for å snakke, men for å avgjørelser. Jeg bønnfaller de kompetente byråer om å fatte tiltak for å eliminere jøden fra den tyske økonomi og å underkaste dem meg».

I Norge er det årlig mange arrangementer og markeringer til minne om Krystallnatten.