Samarbeid framfor avvisning av klasseturer

KRONIKK: Skoleledere i Rogaland er bekymret over at dyre klasseturer kan skape utenforskap blant elever og splittelse i foreldregrupper. Som en mulig løsning foreslår de å kutte ut turene helt. Hvite Busser deler bekymringen, men foreslår andre løsninger på dagens utfordringer.
Skrevet av:
Ole Johnny Hansen
Publisert: 2. februar 2024

Vår erfaring er at klasseturen styrker samholdet i klassen gjennom felles opplevelser. Derfor råder Hvite Busser alle grupper om at alle bør med. Dersom mange ikke kan delta, for eksempel på grunn av pris, kan turen virke mot sin hensikt.

Hvite Busser inviterer til et bredt samarbeid om reiser på grunnlag av vår pedagogiske plattform, som omfatter faglig baserte tilbud til skole, foreldregrupper, elever og reisearrangør både før, under og etter selve reisen.

I mer enn 30 år har Stiftelsen Hvite Busser drevet holdningsskapende opplæring ved å ta ungdom med til tidligere konsentrasjonsleirer og minnesteder.

Menneskehetens mest destruktive hendelser lærer elever om menneskeverdets absolutte ukrenkelighet, inviterer dem til tenkning om demokratiet som styringsform og utfordrer dem til å reflektere over egne holdninger til rasisme, ekstremisme og antisemittisme. Ved å la elevene komme ut av klasserommet og nærmest ta og føle på historien, blir historien mer levende, og de tar med seg inntrykk og viktig kunnskap på veien videre i livet. Med dagens nyhetsbilde er denne kunnskapen viktigere enn noen gang.

Samarbeid med skolen

Fordelene med at skolen er medarrangør, er mange. Det er imidlertid viktig for oss å understreke at foreldrestyrte turer også gir sterke inntrykk og uforglemmelige opplevelser. Alle som reiser på klassetur med Hvite Busser, får det samme pedagogiske opplegget og besøker de samme minnestedene og museene, uavhengig av om det er foreldre eller skolen som står som arrangør. Det statlige tilskuddet til klasseturer gjennom Handlingsplan mot antisemittisme skiller derfor ikke mellom foreldre- og skolestyrte klasseturer.

Læringseffekten av turene blir størst når skolene er med å arrangere og bruker læringen fra turen inn i undervisningen. Med klasseturene som en integrert del av skolens undervisningsopplegg med både for- og etterarbeid øker den faglige kvaliteten. Klasseturen løfter undervisningen, og undervisningen løfter klasseturen.

Reisen blir billigere dersom skolen er medarrangør og bestemmer tidspunkt for reisen. Rent foreldredrevne reiser må legges til skolens ferier. I de fleste tilfeller til høstferien med høye priser på hotell, ferjer og fly. Dersom klasseturene kunne spres gjennom skoleåret, ville prisene gått vesentlig ned.

At skolen er med å arrangere, sikrer at flest mulig i klassen blir med. Praktisk planlegging, faglig forberedelsesarbeid og gjennomføring av en klassetur kan styrke samarbeidet mellom hjem og skole, og kontakten mellom foreldre.

Rimeligere alternativ

Svak kronekurs og høy prisstigning i Europa har presset opp prisene på utenlandsturer. Det finnes imidlertid rimelige alternativ. Det finnes mange læringssteder i Norge med svært gode opplegg for ungdomstrinnet, som Utøya, Grini museum, Espeland fangeleir og holocaustsenteret.

I dag tolkes gratisprinsippet ulikt av skoleeierne rundt om i norske kommuner. Noen kommuner sponser klasseturer til Polen og Tyskland i sin helhet og legger opp undervisningen i flere fag i for- og etterkant av klasseturen.

Statsforvalteren i Rogaland oppfordrer til å finne gode løsninger og skriver på sine nettsider:

«Dersom foreldra samlar inn pengar og skolen arrangerer turen, kan det være ei god løysing. Skolen kjenner elevane, lærerar er med, skolen sin forsikring gjeld, skolen sine reglar gjeld og skolen har ansvaret. Det er viktig å være klar over at det er frivillig for foreldre å betale inn pengar til slike turar, og dei kan heller ikkje tvingast til å delta på dugnad eller å selje til dømes kakeboksar eller dopapir.»

Slike løsninger praktiseres flere steder i landet. De kombinerer foreldrestyrt dugnad og skolestyrt klassetur, innenfor gratisprinsippet. Dersom skolen først bidrar med plassering av reisetidspunkt og slik bidrar til at klasseturen blir rimeligere, gjenstår det ikke så stort beløp som skal dugnadsfinansieres. Noen kommuner bidrar i tillegg med midler til lærerens utgifter og lønn i forbindelse med turen, og for å få med økonomisk vanskeligstilte elever.

Økt samhold og samfunnsengasjement

Utallige beretninger fra våre reiser vitner om at felles opplevelser på klassetur gir økt samhold mellom elevene. Gjort på riktig måte kan også dugnaden i seg selv medføre samarbeid, samfunnsengasjement og samhold. Det trenger ikke kun handle om at foreldre pusher dopapir. Vi inviterer til konstruktiv dialog om alternative føringer for klasseturer.

Det er synd om elever i Sandnes fratas muligheten til å delta på holdningsbyggende og lærerike klasseturer.

Lenke til kronikken i Stavanger Aftenblad

 

Leserinnlegg fra en av våre reiseledere

Vår reiseleder Christian Uhl har skrevet dette leserinnlegget i Jærbladet om det samme tema.

Skolene bør se på muligheter – ikke bare hindringer – for turer med Hvite Busser