Grini

Grini, på tysk Polizeihäftlingslager Grini, på Ila i Østre Bærum sørvest for Oslo var opprinnelig tiltenkt som kvinnefengsel, men ble fra 1940 tatt i bruk som interneringsleir for norske offiserer og seinere krigsfangeleir av okkupasjonsmakten i Norge under andre verdenskrig.

Grini ble påbegynt som kvinnefengsel i 1938, men ble ikke tatt i bruk da krigen kom. Allerede den 24. april 1940 ble Grini tatt i bruk som fangeleir for rundt 700 fanger. Grini fangeleir ble den største fangeleiren i Norge.

I det første krigsåret var formålet med leiren kortvarige interneringer. Fra 1941 ble leiren hovedsakelig brukt for oppbevaring av politiske fanger brakt inn fra hele landet. Fra samme år og fram til freden ble totalt 19 788 fanger registrert i leieren, av disse ble 3 402 deportert til fengsler og konsentrasjonsleirer i Tyskland og de tyskokkuperte områdene. På det meste var det satt inn 5 400 fanger på Grini.

Det kom inn fanger fra brede lag av folket til Grini; her satt det senere Nobelprisvinnere, statsministre, professorer, vitenskapsfolk, idrettsfolk, politikere, kunstnere, kirkeledere og grenseloser som var involvert i å hjelpe flyktninger til Sverige og Storbritannia. Noen av de mest kjente fangene var:

 • Johannes Andenæs
 • Johan H. Andresen
 • Reidar Aulie
 • Lars Berg
 • Johan Borgen
 • Trygve Bratteli
 • Anton Wilhelm Brøgger
 • Francis Bull
 • Lorents Dahlquist
 • Hermann Fischer
 • Ingeborg Refling Hagen
 • Ole Hallesby
 • Odd Hassel
 • Trond Hegna
 • Johan Bernhard Hjort
 • Gunnar Jahn
 • Alvild Jørgensen
 • Einar Gerhardsen
 • Harald Grieg
 • Henrik Groth
 • Helge Gundersen
 • Per Krogh
 • Kolbein Lauring
 • Marie Lous Mohr
 • Abelone Møkster
 • Otto Nielsen
 • Odd Nansen
 • Rasmus Navelsaker
 • Peder J. M. Pedersen
 • Birger Ruud
 • Hans Ryggen
 • Lauritz Sand
 • Kristian Schjelderup
 • Didrik Arup Seip
 • Einar Strand
 • Martin Strandli
 • Arne Sælensminde
 • Lars Sæther
 • Gustav Sønsteby
 • Henrik Sørensen
 • Frithjof Tidemand-Johannessen
 • Kristian Welhaven
 • Thomas Christian Wyller
 • Arnulf Øverland

Det er kjent at åtte fanger ble henrettet på Grini i 1944, av dem tre kvinner.

Fra 1945 til 1949 ble fengselet brukt til soning for landssvikdømte. Det skiftet da navn til «Ilebu», og i dag er fengselet kjent som Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt.

Stedet i dag

Rett utenfor Ila fengsel er det et museum og minnested man kan besøke.