Aksjon Reinhardt

Aksjonens mål var å tømme generalgouvernementet, den tyske delen av Polen, for jøder. Da krigen brøt ut, og Polen ble okkupert, samlet nazistene de polske jødene i gettoer i de større byene.

Blant annet ble rundt 600 000 jøder tvangsflyttet til gettoen i Warszawa. Det ble klart at Einsatztruppenes innsats ikke var tilstrekkelig for å utslette de polske jødene. Drapskapasiteten i de eksisterende leirene strakk heller ikke til.

Himmler gav i 1942 ordre om denne spesielle utrydningsaksjonen ”Aktion Reinhardt” og opprettelsen av tre utryddelsesleirer i Lublin-distriktet: Belzec, Sobibor og Treblinka. Samtidig begynner byggingen av de to store og to mindre krematoriene med gasskamre i Birkenau.

Aksjon Reinhardt resulterte i at ca. 1,75 mill. jøder ble drept – de fleste i løpet av ett år. Etter at disse tre leirene ble stengt, ble Auschwitz-Birkenau sentrum for tilintetgjøringen av de europeiske jødene.