Statsarkivet

Statsarkivet i Kristiansand var Gestapos hovedkvarter på Sørlandet i krigsårene 1942 – 45. Kjelleren fungerte i denne perioden som arrest og forhørslokale.

I dag er stedet omgjort til et besøkssenter med utstilling i kjelleren, som fungerte som forhørslokaler og arrest.