Berg Fengsel

I Tønsberg finner man Berg Fengsel.

Berg fengsel i dag, fengsel i Sem ved Tønsberg med lavere sikkerhetsnivå (åpent fengsel) i Kriminalomsorgen region sør. Tidligere interneringsleir, anlagt 1942 av tyskerne som samleplass for norske jøder. Da den store deporteringen av jøder foregikk i slutten av 1942, ble det tilbake en del som var gift med «ariske» kvinner. Utenom disse ble det i alt vesentlig anbrakt nordmenn der som var dømt av NS-myndighetene. Behandlingen var hard med sjikanøse enkeltstraffer og brutal straffeeksersis. Fangene var forholdsvis sikre på å slippe fri når domstiden var ute; det forekom heller ikke ofte at fangene ble overført til andre fengsler eller til Tyskland. I alt passerte ca. 1000 fanger leiren, bl.a. studenter og universitetslærere som var arrestert i Oslo under tyskernes aksjoner mot Universitetet 15. okt. og 30. nov. 1943. Berg var det eneste av de «Häftlingslager» tyskerne innredet i Norge, som vesentlig hadde norske fangevoktere.

Ved krigens slutt ble Berg tatt i bruk som leir for landssvikere (Sem tvangsarbeidsleir). I 1951 ble den delvis revet og nye bygninger reist; anstalten gikk over til å bli arbeidsskole for unge lovbrytere, fra 1966 åpen avdeling for Ungdomsfengslet, som ble avviklet 1975. 1975–2001 Berg kretsfengsel.

Kilde: Berg Fengsel. (2011, 16. september). I Store norske leksikon. Hentet 24. juni 2015 fra https://snl.no/Berg_fengsel.