Chelmno

Chelmno var den første rene dødsleiren som ble opprettet i Polen, ca. 70 km fra Lodz (ty. Litzmannstadt). Byggingen av leiren begynte i starten av november 1941 og de første jødene ble gasset i hel her (med kullos) allerede i desember samme år. Chelmno ble opprettet med det formål å utslette jøder fra de polske områdene Posen og Lodz. Også jøder fra andre europeiske land, polakker som hadde tuberkulose, sovjetiske krigsfanger og barna fra den tsjekkiske landsbyen Lidice ble drept her.

Leiren ble brukt i to perioder, først fra desember 1941 til mars/april 1943. Minst 145 000 mennesker ble drept i denne perioden og likene begravet i en massegrav i den nærliggende skogen. Da leiren ble lukket, ble bygningene sprengt, massegraven fjernet og likene brent. Gassingen i Chelmno ble gjenopptatt i forbindelse med likvideringen avgettoen i Lodz i april 1944 og var i drift til januar 1945. I januar ble de siste jødene drept og SS forlot leiren 17. januar fordi den røde armé nærmet seg. Totalt sett ble mer enn 300 000 mennesker drept med gass i leiren. De fleste av disse var jøder, men også tusenvis av sigøynere og sovjetiske krigsfanger ble drept her. Chelmno kan betraktes som et ”prøveprosjekt” for Aktion Reinhardt.

Aktion Reinhardt

Aksjonens mål var å tømme Generalguvernementet, den tyske delen av Polen, for jøder. Da krigen brøt ut, og Polen ble okkupert, samlet nazistene de polske jødene i gettoer i de større byene. Blant annet ble rundt 600 000 jøder tvangsflyttet til gettoen i Warszawa. Det ble klart at Einsatztruppenes innsats ikke var tilstrekkelig for å utslette de polske jødene. Drapskapasiteten i de eksisterende leirene strakk heller ikke til. Himmler gav i 1942 ordre om denne spesielle utrydningsaksjonen ”Aktion Reinhardt” og opprettelsen av tre utryddelsesleirer i Lublin-distriktet: Belzec, Sobibor og Treblinka. (Samtidig begynner byggingen av de to store og to mindre krematoriene med gasskamre i Birkenau.) Aktion Reinhardt resulterte i at ca. 1,75 mill. jøder ble drept – de fleste i løpet av ett år. Etter at disse tre leirene ble stengt, ble Auschwitz-Birkenau sentrum for tilintetgjøringen av de europeiske jødene.

På stedet står det i dag et minnesmerke.