Erzingen

Erzingen, også kalt ”Gruppe Wüste” – ”ørken-gruppen” – var en uteleir til konsentrasjonsleiren Natzweiler-Struthof. Leiren bestod av mannlige fanger som ble satt til ulike typer byggearbeider. Leiren eksisterte fra mars 1944 til april 1945, da uteleiren ble evakuert.