Espeland

Espeland Fangeleir utenfor Bergen fungerte først som en fangeleir der okkupasjonsmakten plasserte sine motstandere. Etter krigsoppgjøret ble leiren brukt av norske myndigheter.

Espeland Fangeleir ble avviklet i 1952. Stedet er fortsatt intakt, og det er mulig å besøke stedet som er omgjort til museum. Espeland Fangeleir ble bygget for at de fanger som var på Ulven måtte flyttes.

Stiftelsen Espeland Fangeleir har som formål å rekonstruere og bevare deler av den gamle fangeleir for således å bevare for etterslekten minnet om nordmenn som ga sitt liv og sin helse i frihetskampen i årene 1940 – 1945.