Falstad

Like ved Ekne vest for Skogn i Levagner kommune i Nord-Trøndelag finner man Falstadsenteret. På dette stedet antar man at om lag 5000 personer satt fanget fra november 1941 til frigjøringen i mai 1945. Det nøyaktige tallet er ukjent.