Marlag und Milag Nord

Marlag und Milag Nord var en krigsfangeleir i nærheten av Westertimke (Niedersachsen) i Tyskland og som eksisterte fra oktober 1941 til oktober 1945. I løpet av andre verdenskrig var over 5 000 allierte sjøfolk fra handelsflåten krigsfanger i Tyskland. Om lag 4 500 av disse var fanger i Milag (”Marine Internierten Lager”). Den andre avdelingen, Marlag (”Marine Lager”) ble brukt for krigsfanger fra den allierte marinen.

Krigsfangeleiren hadde fanger fra over 40 nasjonaliteter. Sammenlignet med konsentrasjons- og tilintetgjøringsleirene var den generelle standarden i leiren tilfredsstillende og det er ikke registrert brudd på Geneve-konvensjonen i denne leiren.

De om lag 150 nordmennene som ble tatt til fange i forbindelse med ”Kvarstadbåtene” – 10 norske skip som hadde ligget i arrest i Sverige siden Norge ble okkupert og som i mars 1942 forsøkte å komme seg over til England, bare 2 skip lyktes i å bryte den tyske blokaden, 2 skip ble senket av tyskerne, 4 av egen besetning og 2 vendte tilbake til Göteborg – ble først sendt til Marlag som krigsfanger. Senere ble de derimot fradømt status som krigsfanger og ble i stedet for NN-fanger og overført til Sonnenburg, der mange av dem døde, og til slutt til Sachsenhausen.

Tidsvitner: Bjørn Egge, Arne Westby