Norge i krig 1939-1945

1939

1/9 Tyskland angriper Polen. Norge erklærer seg nøytralt.
3/9 Storbritannia og Frankrike erklærer Tyskland Krig.
13/9 Første norske tap: Ronda av Bergen minesprengt utenfor Nederland, 17 omkommer.
2/10 Forsyningsdepartementet oppretttes
30/11 Sovjetunionen angriper Finland,Vinterkrigen begynner.
14/12 Qusling hos Hitler. Hitler gir ordre om planarbeidet Studie Nord.
22/12 Ljungberg blir forsvarsminister.

1940

10/1 Tysk plan (Studie Nord) om besettelse av Norge ferdig.
27/1 Hitler: Ny plan (Weserübung) skal utarbeides.
5/2 Alliert stab forbereder aksjon i Skandinavia. Tysk stab begynne arbeidet på Weserübung.
16/2 Britene angriper Altmark i Jøssingfjord.
21/2 General von Falkenhorst sjef for Weserübung.
1/3 Hitler undertegner direktiv for Weserübung: Også Danmark skal okkuperes.
13/3 Den finske vinterkrigen slutt.
15/3 Hitler: okkupasjon av Norge før vestoffensiven.
20/3 von Falkenhorst til Hitler: Alt klart.
28/3 Britene vedtar å legge miner på Norskekysten.
2/4 Wesertag fastsettes til 9. April.
3/4 Tyske skip med utstyr setter kurs mot Norge.
8/4 Britene legger miner i Vestfjorden. Rio de Janeiro torpedert utenfor Lillesand.
9/4 Weserzeit kl. 04.15 norsk tid. 04.21: Oskarsborg åpner ild mot Blücher. 05.05.:Regjeringen avslår tysk ultimatum. 19.32.:Qusling kunngjør sin regjering.
10/4 Kongen svarer nei på nytt ultimatum. Otto Ruge blir kommanderende general
15/4 Adminstrasjonsrådet opprettet, Qusling går.
18/4 Britene lander i Åndalsnes.
22/4 Regjeringen oppretter Nortraship.
24/4 Josef Terboven utnevnt til Reichskommisar.
28/4 Britene beslutter retrett fra Sør-Norge.
1/5 Kongen, kronprinsen og regjeringen til Tromsø.
2/5 Britene evakuerer fra Å.ndalsnes.
5/5 Hegra kapitulerer. Kampen slutt ved Vinjesvingen.
10/5 Hitler starter vestoffensiven.
13/5 Fransk landgang i Bjekvik.
28/5 Narvik gjenerobret. Evakueringen fra Dunkerque begynner.
1/6 Britene : Norge må oppgis.
7/6 Kongen, kronprinsen og regjeringen til England med Devonshire.
10/6 De norske styrkene kapitulerer. Den første norske illegale radiostasjon får kontakt med London (SIS).
13/6 Riksrådsforhandlingene begynner.
14/6 Tyskerne rykker inn i Paris, besetter Tromsø og Bardufoss.
16/6 Terboven i Kirkenes for å heise Reichskriegsflagge.
22/6 Frankrike undertegner våpenstillstand.
3/7 Kong Haakon avslår å abdisere, leser sitt nei i BBC 8.7.
19/7 Special Operations Executive (SOE) opprettes.
31/7 Hitler vil invadere England 15.9.1940, etter hard bombing. Hitler planlegge felttog mot Sovjet til våren.
13/8-15/9 Slaget om Storbritannia (luftkrig); også deler av Tysklands Luftflotte 5 fra Norge deltar.
20/8 Churchill om RAF: aldri har så mange hatt så få å takke for så mye.
17/9 Hitler utsetter angrepet på England “inntil videre”.
18/9 Riksrådsforhandlingene brytes.
25/9 Terboven utnevner kommisariske statsråder. Alle partier unntatt NS forbys.
21/11 Forordning om norsk idretts organisasjon, startsignalet for idrettsstreiken.
12/12 Høyesterettsdommerne nedlegger sine embeter, fratrådte 21.12.
21/12 Førerprinsippet innføres i kommunene.

1941

31/1 Regiment Nordland avlegger ed for Himmler i Oslo.
6/2 Biskopene sender ut hyrdebrev.
4/3 Første britiske raid mot Lofoten. Våren: Slaget om Atlanterhavetpå det verste, først våren 1943 får de allierte overtaket.
3/4 22 organisasjoner sender protest til Terboven.
15/5 43 organisasjoner fornyer protesten.
27/5 Bismark senkes.
18/6 Organisasjonslederne innkalles til møte med Terboven.
22/6 Hitler angriper Sovjetunionen (Barbarossa).
31/7 Terbovens forordning om sivil unntakstilstand.
19/7 Melkerasjonering.
11/8 Churchill og Rosevelt undertegner Atlanterhavserklæringen.
10-16/9 unntakstilstand i Oslo. Hansteen og Wickstrøm skutt 10.9. Inndragningen av radioapparatene fullføres.
25/9 Terboven forfremmer statsrådene til ministre.
20/11 London-regjeringen anerkjenner Milorg.
7/12 Japanerne angriper Pearl Harbor.
26/12 Britisk raid mot Lofoten.
27/12 Britisk raid mot Vågsøy og Måløy.

1942

15/1 Tirpitz flyttes til Norge.
1/2 Statakten på Akershus. Quisling ministerpresident.
5/2 Lov om ungdomstjeneste og lærersamband.
6/2 Forsvarets overkommando gjenopprettes i London. Hansteen forsvarssjef.
13/2 Quisling på statsbesøk i Berlin.
24/2 Biskopene nedlegger sine embeter.
20/3 Tusen lærere arresteres.
5/4 Kirkens Grunn leses fra prekestolene, prestene nedlegger sine embeter.
30/4 Telavåg jevnes med jorden.
27/5 Attentat mot Heidrich i Praha.
27/6 Konvoi PQ 17 seiler mot Murmansk, ender med katastrofe.
18/7 Quislings 55 årsdag feires på Gimle.
16/9 Roosevelts tale: Look to Norway.
25/9 NS’ riksmøte i Oslo, Viktoria Terrasse bombet.
6-12/10 unntakstilstand i Trøndelag.
12/10 Terbovens forordning om beskyttelse av de besatte norske områder, innfører dødsstraff for en rekke forhold.
26/10 Alle mannlige jøder arresteres.
8/11 Alliert landgang i Nord –Afrika.
26/11 De norske jødene fraktes med Donau til Auschwitz. Desember: Opprullinger av motstandsgrupper på Sørlandet.

1943

31/1 Tyskerne kapitulerer ved Stalingrad.
22/2 Quislings lov om total nasjonal arbeidsinnsats.
28/2 Sabotasje mot tungtvannsfabrikken på Vemork.
24/7 Herøya bombet av de allierte.
26/7 Mussolini styrtes.
16/8 Politifolk og offiserer arristeres.
3/9 Italia kapitulerer.
30/11 Universitetet i Oslo stenges, arrestasjoner.
19/12 Filipstadeksplosjonen i Oslo.
28/12 Churchill, Roosevelt og Stalin møtes i Teheran.

1944

15/3 Hjemmefrontens ledelse sender parole mot arbeidsmobiliseringen i London Radio.

20/4 Eksplosjonsulykke ved festningskaien i Bergen.
6/6 D-dagen , invasjonen i Normandie.
1/7 Konprins Olav forsvarssjef.
9/8 Hjemmefrontens rasjoneringskortkupp.
4/9 Finland inngår våpenstillstand med USSR.
8/9 Fangeskipet Vestfalen torpedert utenfor Marstrand.
15/9 Tirpitz ødelagt i Altafjorden, til Tromsø som flytende festning.
25/9 Quislings ministre krever opphør av okkupasjonen.
4/10 Alliert flyangrep mot Laksevåg, store sivile tap.
14/10 Basen Bjørn West opprettes i fjellene ved Sognefjorden.
25/10 Russerne rykker inn i Kirkenes.
28/10 Hitler-ordre om evakuering av Finnmark.
29/10 Nytt alliert bombeangrep mot ubåtbunkeren i Laksevåg.
10/11 De første norske styrkene til Øst-Finnmark fra Skottland.
12/11 RAF Squaddron 617 senker Tirpitz ved Tromsø.
23/11 Pelle-gruppas storsabotasje ved Aker og Nyland.
27/11 Fangeskipet Rigel senket av allierte fly.
15/12 Rendulic overtar etter von Falkenhorst som Wehrmachtsbefehlshaber Norwegen. Hovedkvarteret flytter til Lillehammer.
16/12 Tyskerne går til offensiv i Ardennene.
20/12 Felles sivil-militær Hjemmefrontens Ledelse.
31/12 Alliert flyangrep mot Victoria Terrasse i Oslo, 77 sivile drept.

1945

12/1 Norske polititropper fra Sverige til Finnmark.
13/1 Jørstad bro sprengt av Linge-karer, 70 tyske soldater drept.
15/1 Donau senket av Oslogjengen under troppetransport.
29/1 Quisling hos Hitler for siste gang.
4/2 Churchill, Roosevelt og Stalin i Jalta.
8/2 Politigeneral Karl A. Marthinsen likvidert. 34 dødsdommer som represalier, 29 fullbyrdet 1/2 Reichkommissariat flytter fra stortingsbygningen til Oslo Handelsgymnasiums bygning.
15/2 502 nordmenn evakueres fra Sørøya via Murmansk til Skottland.
19/2 Grev Folke Bernadotte får lov av Hitler til å begynne redningen av de skandinaviske Tysklandsfangene.
12/3 De hvite bussene begynner hjelpeaksjonen overfor fangene.
15/3 Operasjon Betongblanding, Milorgs store jernbanesabotasje.
26/4 Alliert bombing av vallø ved Tønsberg.
30/4 Hitler begår selvmord.
2/5 Hjemmefonten sikrer seg arkivne i Politi- og Justisdep.
7/5 Flaggene til topps utover ettermiddagen.
8/5 General Böhme meddeler fra Lillehammer at han har akseptert kapitulasjonsbetingelsene. Kapitulasjon kl.00.00.
9/5 Quisling arresteres.