Ottobrunn

Leiren lå i umiddelbar nærhet til et boligfelt. Selv om leiren var avgrenset fra omliggende område og var omgitt av et elektrisk piggtrådgjerde, var det velkjent blant befolkningen ellers at dette var en fangeleir.

Ottobrunn ved München var en uteleir til konsentrasjonsleiren Dachau, hvor mannlige fanger ble innsatt som tvangsarbeidere. Uteleiren ble opprettet i mai 1944 for å få fart på byggingen av den planlagte forskningsanstalten for luftfart i München (LFM) som var forsinket på grunn av manglende materialer og arbeidskraft.

Leiren hadde gjennomsnittlig 400 fanger, men tidvis skal det ha vært så mange som 900 fanger i leiren. De fleste fangene var politiske fanger eller ”kriminelle”.

En del av de norske NN-fangene som ble evakuert fra Natzweiler til Dachau våren 1945 ble sendt til denne uteleiren, mellom annet Trygve Bratteli (se: anbefalt litteratur).

Tidsvitner: Alf Knudsen, Helge Norseth, Kristian Ottosen

Anbefalt litteratur:  Trygve Bratteli Fange i natt og tåke (1980)