Sennheim

St. Andreas ved Sennheim (i dag Cernay) var en SS-leir i Alsace der menn som skulle gå inn i SS-tjeneste fikk ideologisk opplæring og praktisk trening.

Denne leiren var det den første puljen av de arresterte norske studentene – i alt 291 studenter – ble deportert til i begynnelsen av desember 1943. Her skulle studentene utsettes for ideologisk opplæring og de ble utsatt for et stort press. Nazistene ønsket nemlig at de skulle gå inn i SS. Den andre puljen studenter som ble sendt til Tyskland i januar 1944 – 353 studenter – ble deportert til Buchenwald. De fleste studentene her ble imidlertid overført til St. Andreas ved Sennheim i løpet av 1944; en gruppe kom i juli, den andre i slutten av oktober. Ingen av studentene lot seg verve til SS. Få uker etter den siste gruppens ankomst, ble leiren evakuert. Etter en tidsvandring og arbeidsoppgaver i Sør-Tyskland, ble studentene kommandert tilbake til Buchenwald. 1. mars 1945 ble de sendt med tog til Neuengamme i forbindelse med ”hvite-busser-aksjonen”.