Stettin

Tukthuset Stettin i Polen hadde knapt ”faste norske fanger” i løpet av andre verdenskrig.

Tukthuset ble brukt som samlingssted for fanger som ble sendt med skip fra Norge til Stettin og som skulle deporteres videre til andre leire, i mange tilfeller til Sachsenhausen. Flere av nordmennene tilbrakte en natt eller flere i dette tukthuset før de ble sendt videre på transport.