Tromsdalen

I 1942 ble Tromsdalen fangeleir bygget på Krøkebærsletta på fastlandet, like øst for Tromsøya og det som den gang utgjorde Tromsø by. Leiren skulle erstatte Sydspissen leir sør på Tromsøya som hadde som hadde vært i bruk siden juni 1941. Antall fanger var på det meste rundt 250, av dem ca. 20 kvinner.

I Statsarkivet i Tromsø finnes det noe arkivmateriale etter leiren på Krøkebærsletta. Materialet består av tre protokoller – og et kortregister, og ble avlevert til statsarkivet i 1989 som en del av arkivet etter Troms politikammer.

De fleste av fangene var norske og i all hovedsak politiske fanger og folk som var arrestert for militær motstand. Hard og brutal behandling forekom jevnlig. Fanger med dødsdom ble eksekvert i nærområdet.

Den siste fangen som ble innsatt på Krøkebærsletta 2. mai 1945, ble skrevet inn som fange nummer 2488, og løslatt 4. mai 1945. Minnesmerke over Tromsdalen fangeleir står i dag foran Tromstun skole der leiren en gang lå.