Warszawa

Den polske hovedstaden hadde rundt 1,3 mill. innbyggere da landet ble okkupert av Nazi-Tyskland, ca. 350 000 var jøder. Som i andre polske byer med en stor jødisk befolkningsandel, ble de jødiske innbyggerne gradvis skviset ut av samfunnet. I november 1940 ble en jødisk getto innrettet i byen. Gettoen var overfylt og forholdene forferdelige.

I slutten av juli 1942 begynte det systematiske massemordet på jødene innenfor Aktion Reinhardt og om lag 250 000 jøder fra gettoen i Warszawa ble deportert til Treblinka og gasset. 19. april 1943 kom det til et bevæpnet gettoopprør i forbindelse med deportasjonen av de 60 000 gjenværende jødene.

Gettokjemperne holdt stand mot nazistene til midten av mai. I juni 1943 gav Reichsführer-SS Heinrich Himmler ordre om at gettoen skulle ødelegges og området omvandles til en park. Dessuten skulle det opprettes en konsentrasjonsleir i byen. Av de om lag 500 000 jødene i gettoen i Warszawa var det kun noen få tusen som overlevde krigen.

I august 1943 ble det opprettet en konsentrasjonsleir, der fangene skulle rydde gettoområdet og samle materialene. 300 fanger fra Buchenwald og dessuten en fangekontingent fra Auschwitz ble sendt hit for å utføre arbeidet. Våren 1944 ble leiren innordnet som en kommando underlagt konsentrasjonsleiren Lublin-Majdanek. Leiren ble evakuert i 1944 og i august 1944 ankom 2 800 fanger fra leiren Warszawa konsentrasjonsleiren Dachau.

Film å se: Pianisten / The Pianist (2002 / Roman Polanski).