Foreldres rolle og oppgaver på tur

Gruppens voksne har ansvaret for elevene underveis, samt ro og orden under hele reisen. Hvite Busser sin reiseleder leverer Hvite Bussers faglige opplegg, og har det overordnede ansvaret for det praktiske underveis. 

Vi har absolutt best erfaring med grupper der de voksne følger disse to enkle punktene:

1. Vær en god rollemodell

Vi opplever at miljøet i gruppa og læringseffekten for elevene blir absolutt størst om foreldrene opptrer som gode rollemodeller. Dersom foreldre sitter med ørepluggene i og ser på telefonen mens reiseleder formidler i bussen, vil ungdom gjøre det samme. Dersom gruppas voksne skravler og ser en annen vei under omvisninger, vil uro forplante seg i hele gruppa. Dersom voksne møter opp for sent til avtalte tidspunkt, vil ungdom også komme for sent, og gruppens tidsplan vil skli helt ut.

2. Det er lov å irettesette andres barn

Terskelen kan ofte være høy for å irettesette noen du ikke kjenner, men om ungdom (eller voksne) forstyrrer resten av gruppa, noen si ifra.

Tips

Foreldregruppen må selv avtale hvilke oppgaver som skal fordeles mellom de voksne på tur. Noen velger å ha våken nattevakt alle nettene underveis. Spesielt ved store grupper kan elevene deles inn i grupper med en fast voksen, som har ansvar for sin gjeng.

Reiseleder vil også ha løpende dialog med kontaktpersonen og foreldregruppen underveis om fordeling av oppgaver. Slike oppgaver kan være:

  • Se over rom ved avreise fra hotell
  • Se over bussen om noen har glemt noe
  • Sørge for at elever holder bussen ryddig
  • Sørge for at tidspunkter for fremmøte til buss, måltider, guiding og annet overholdes
  • Sørge for at allergikere får maten som er bestilt til dem
  • Hjelpe til å fordele nøkkelkort ved innsjekk på hotell og ferger
  • Bistå ved gruppeoppgaver
  • Sørge for at hotellets ordensregler og ro-tider overholdes
  • Sjekk rom og lugarer ved ankomst.  Ta bilder om noe skulle være ødelagt.