Gratisprinsippet i skolen

Tekst fra Udir.no Oppdatert mars 2021

Klasseturer

Hvis skolen arrangerer turer som en del av opplæringen, skal den være gratis for elever og foreldre. Eksempler på hva som avgjør om det er en del av opplæringen er blant annet:

  • Turen foregår i skoletiden
  • Turen er en del av opplæringen etter læreplanene for fag
  • Lærere er med på turen og mottar lønn
  • Det er utarbeidet regler for turen, med for eksempel sanksjoner for hjemsendelse
  • Skoleeier er ansvarlig dersom det oppstår uhell
  • Turen fremgår av skolens virksomhetsplan/årsplan
  • De som ikke er med på turen har et organisert opplæringstilbud

Hvis turen er delvis lagt til skoletiden og delvis til fridager, kan skolen velge å ta betalt for den delen som foregår på fridager. Skolen må da legge til rette for at de mulig for eleven å kun delta på skoledagen, for eksempel med transport.

Foreldre kan på eget initiativ foreslå å bidra til en tur som krever mer penger enn det skolen kan bruke. Skolen har likevel et ansvar for at foreldreinnsamlingen foregår på lovlig måte, og bidragene skal være frivillig og anonyme.

Ulykkesforsikring

Skoleeier er ansvarlig for å ha ulykkesforsikring for alle elevene som drar på skoleturer.

Turer som er arrangert av foreldre

Turer som arrangeres av foreldrene og som legges utenom vanlig skoletid og ikke har noe med opplæringen å gjøre, er ikke en del av gratisprinsippet.