Klassetur med rullestol, ledsager og spesielle behov

Rullestol

Våre klasseturer kan tilrettelegges for bevegelseshemmede. Det er viktig at vi får beskjed god tid i forveien, slik at vi kan gjøre nødvendige forberedelser. Merk at fremkommeligheten ved noen av minnesmerkene og museene vi besøker kan være noe begrenset. Spør oss om detaljer.

Ledsager

Hvite Busser tilbyr ikke gratis reise for ledsager. Støtteordninger for ledsager arrangeres av kommunene. Kontakt ditt lokale NAV-kontor eller kommunen og hør om de kan bistå med midler.

Andre behov

Spør oss om tilrettelegging for syns- eller hørselshemmede eller andre behov.